H.M. Konungens tal vid invigning av forsknings­fartyget R/V Skagerak

Nya varvet, Göteborg

(Det talade ordet gäller)

Herr landshövding,
Fru rektor,
Medarbetare och studenter vid Göteborgs universitet,
Mina damer och herrar

Jag tycker själv alltid att detta är en särskilt spännande tid på året, när Nobelpristagarna tillkännages och man sätter ljus på olika framsteg som gjorts. ”Till mänsklighetens största nytta”, som det heter.

I år är det precis hundra år sedan 1921, och en av det årets Nobelpristagare tror jag att vi alla är bekanta med. En inte helt okänd tysk fysiker vid namn Albert Einstein.

Han fick Nobelpriset i fysik och när han skulle hålla sin Nobelföreläsning, vilket dröjde till 1923 – ja, då gjorde han det här i Göteborg, i kongresshallen på Liseberg.

Jag har sett en bild från den där föreläsningen. Det är den 11 juli och hallen är smyckad med grönska. Längst fram i den sommarklädda publiken sitter en äldre herre, som ser ut att begrunda vad herr Einstein säger. Det är min farfars far, kung Gustaf V, som några månader tidigare hade invigt Göteborgs stora Jubileumsutställning.

Målet är att detta avancerade flytande laboratorium ska göra vårt land världsledande inom marin forskning, undervisning och samverkan. Det är en god ambition! Jag ser fram emot att se den förverkligad.

H.M. Konungen

I år är det återigen jubileum, när Göteborg firar 400 år som stad. Därför känns det nu litegrann som att jag går ”i fädrens spår”, när jag får nöjet att vara här för att uppmärksamma forskningen.

Tidpunkten är också extra passande eftersom detta är det första året i FN:s decennium för havsforskning. Här hoppas jag att R/V Skagerak ska spela en viktig roll i Sveriges deltagande.

Målet är att detta avancerade flytande laboratorium ska göra vårt land världsledande inom marin forskning, undervisning och samverkan. Det är en god ambition! Jag ser fram emot att se den förverkligad.

Jag har dessutom förstått att fartyget har blivit en talangmagnet, som lockat till sig framstående forskare från hela världen. Det är en viktig aspekt av denna satsning, och något som bidrar till att stärka vårt land som forskningsnation.

Låt mig till sist också tacka rektorn för den vänliga inbjudan att inte bara gå ombord, utan att längre fram även följa med fartyget ut till havs. Det hoppas jag verkligen få tillfälle att göra!

Nu ber jag att få önska er forskare all framgång i ert viktiga arbete – och på era spännande expeditioner.

Härmed döper jag det nya forskningsfartyget vid Göteborgs universitet till R/V Skagerak!