Kungen invigde del av Sörmlandsleden

Fredagen den 8 oktober närvarade Kungen och Drottningen vid invigningen av en tillgänglighetsanpassad slinga på Sörmlandsleden.

Kungaparet vid den nyinvigda och tillgänglighetanpassade delen av Sörmlandsleden.

Kungaparet vid den nyinvigda och tillgänglighetanpassade delen av Sörmlandsleden. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Sörmlandsleden är en 100 mil lång vandringsled och den mest tillgänglighetsanpassade delen går runt Bruksdammen i Hälleforsnäs. Den tillgänglighetsanpassade slingan invigdes redan 2003, men återinvigdes i dag efter ett omfattande renoveringsarbete där bland annat alla spänger bytts ut.

Barn från Vadsbro Blacksta scoutkår överlämnade en scouthalsduk till Kungen vid invigningen.

Barn från Vadsbro Blacksta scoutkår överlämnade en scouthalsduk till Kungen vid invigningen. Foto: Fredrik Sandberg/TT

I samband med invigningen höll Kungen ett tal där han bland annat sade:

Efter ett omfattande renoveringsarbete befinner vi oss nu på Sörmlandsledens mest tillgängliga etapp. Några av er som arbetat för detta är här i dag. Till er vill jag rikta ett särskilt tack!

H.M. Konungen

Invigningen förrättades genom att Kungen klippte ett band och därefter fick Kungaparet en visning av den nya tillgänglighetsanpassade slingan.

Vid invigningen deltog även landshövding Beatrice Ask, ordförande Elisabeth Nilsson från föreningen Sörmlandsleden, representanter från Vadsbro Blacksta scoutkår och inbjudna gäster.