Kronprinsessan talade vid Utlandssvenskarnas parlament

Tisdagen den 31 augusti skickade Kronprinsessan en digital hälsning till inledningen av Utlandssvenskarnas parlament.

Kronprinsessans hälsning från Haga slott.

Kronprinsessans hälsning från Haga slott. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Vid Utlandssvenskarnas parlament samlas utlandssvenskar, experter och politiker för att diskutera lösningar på de utmaningar som utlandssvenskar har i förhållande till svenska regelverk. Parlamentet arrangeras vartannat år, och i år sändes det digitalt från en studio.

Kronprinsessan inledde parlamentet med ett tal där hon bland annat sade:

Genom historien har miljontals svenskar gett sig av för att söka lyckan utomlands. Många har senare vänt hem igen, med nya kunskaper, erfarenheter och kontakter i bagaget. På det sättet har vi byggt vårt lands välstånd – och bygger det än i dag.

H.K.H. Kronprinsessan

Svenskar i världen

Utlandssvenskarnas parlament arrangeras av Svenskar i världen. Det är en ideell och politiskt oberoende organisation som sedan 1938 verkar för att öka och tillvarata internationell erfarenhet och kompetens. Det görs bland annat genom att bedriva påverkansarbete, vara remissinstans och ge information och stöd till de 660 000 svenskar som arbetar, studerar och bor utomlands, men också för de utlandssvenskar som återvänder till Sverige.