H.K.H. Kronprinsessans hälsning till Utlandssvenskarnas parlament

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

Varje år på juldagen håller min far ett tal där han vänder sig till ”alla svenskar, hemma och utomlands, alla i Sverige”.

För mig är den hälsningen en årlig påminnelse om att vår svenska gemenskap är större och mer vittförgrenad än vi ibland kanske tänker på. Vi svenskar lever och verkar både här hemma och utomlands – och det är något vi ska glada för!

Genom historien har miljontals svenskar gett sig av för att söka lyckan utomlands. Många har senare vänt hem igen, med nya kunskaper, erfarenheter och kontakter i bagaget. På det sättet har vi byggt vårt lands välstånd – och bygger det än i dag.

H.K.H. Kronprinsessan

I dag bor uppskattningsvis 660 000 svenskar utomlands. Personer som fått möjlighet att studera, arbeta eller av andra skäl valt att bo utanför Sverige.

Förutom att de är modiga som har vågat ta steget ut i världen, är de, är ni, en viktig resurs för vårt land.

Och så har det varit länge: Genom historien har miljontals svenskar gett sig av för att söka lyckan utomlands. Många har senare vänt hem igen, med nya kunskaper, erfarenheter och kontakter i bagaget. På det sättet har vi byggt vårt lands välstånd – och bygger det än i dag.

Erfarenheten av att bo utomlands en kortare eller längre period är också personligt utvecklande. Inte för att det alltid är så enkelt. Utan kanske just för att det inte är så enkelt. Att vara den där ”utbölingen”, som måste lära sig alla oskrivna koder – det kan vara ganska tufft. Det tror jag många av er har varit med om. Men, man lär sig. Och kanske får man också med sig en förståelse för andra i samma situation.

Jag är själv oerhört tacksam för de åren då jag fick möjlighet att studera och praktisera i andra länder. De erfarenheterna bär jag med mig än i dag – och har stor glädje av.

Därför är jag också glad för möjligheten att sända den här hälsningen till er i dag.

Kära Svenskar i Världen: Er organisation har en viktig roll att spela som utlandssvenskarnas röst i Sverige. Jag vill rikta ett varmt tack till alla er som engagerar er i detta arbete. Och jag önskar alla er som deltar i dagens parlament en givande och trevlig dag.

Tack, och lycka till!