Prins Carl Philip i styrelsemöte i Nationalmusei vänner

Torsdagen den 20 maj deltog Prins Carl Philip i Nationalmusei vänners styrelsemöte. Prinsen blev tidigare under månaden invald som ledamot i styrelsen.

Videomöte med Nationalmusei vänner.

Videomöte med Nationalmusei vänner. Foto: Kungl. Hovstaterna

Föreningen Nationalmusei vänner grundades år 1911 av dåvarande kronprins Gustav (VI) Adolf med syfte att stödja Nationalmuseum.

I dag verkar föreningen för att sprida kunskap om och öka intresset för Nationalmuseum och dess samlingar. Nationalmusei vänner köper också in konstföremål vilka överlämnas som gåvor till Nationalmuseum. Föreningen bidrar även vid museets egna inköp av konstföremål.

Föreningen Nationalmusei vänner är en av landets största museivänföreningar.

Läs mer om Nationalmusei vänner

Till toppen