Kronprinsessparet vid lanseringen av Pep-rapporten 2021

Måndagen den 12 april deltog Kronprinsessan och Prins Daniel vid Generation Peps digitala webbinar om årets Pep-rapport.

Kronprinsessan vid webbinaret om Pep-rapporten.

Kronprinsessan vid webbinaret om Pep-rapporten. Foto: Kungl. Hovstaterna

Pep-rapporten 2021 släpptes den 7 april. I årets rapport framgår det att den pågående covid-19-pandemin har påverkat hur barn och ungas mår negativt. Rapporten visar också att "livsstilspandemin" – där vi under lång tid blivit allt mer inaktiva och äter för lite av det kroppen behöver – inte tenderar att avstanna.

Prins Daniel inledde webbinariet med att bland annat säga:

I dag är vi drygt ett år in i en pandemi som har lamslagit stora delar av världen. Och de hälsomässiga klyftorna är kanske tydligare än någonsin. Det bekräftas tyvärr också av årets Pep-rapport, som vi strax ska få höra mer om.

Min reflektion när jag ser på siffrorna i årets rapport är att vi behöver förstå hur stor den här utmaningen faktiskt är. Pekpinnar och moralkakor kan vi lägga åt sidan – de hjälper inte någon. Låt oss i stället fundera på vad vi kan göra för att uppmuntra och stötta de som behöver det. Och sedan sätta igång och göra just det.

H.K.H. Prins Daniel

Läs PEP-rapporten på Generation PEPS webbplats

Klicka för att läsa rapporten

Kristina Sparreljung, generalsekreterare i Hjärt-Lungfonden, talade kort kring Hjärt-Lungfonden engagemang i rapporten och om hur våra levnadsvanor som unga påverkar oss som äldre.

Carolina Klüft, verksamhetschef vid Generation Pep, presenterade därefter årets Pep-rapport.

Likt tidigare år visar Pep-rapporten 2021 att endast två av tio barn och unga når upp till Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer kring fysisk aktivitet om i genomsnitt 60 minuter per dag. Sämst ser det ut bland de äldre barnen.

Rapporten visar också på att det är tonåringarna som blivit mest inaktiva under pandemin då deras idrottsaktiviteter ställdes in, samt gymnasieungdomar har haft digital undervisning under en stor del av läsåret.

Marie Löf, forskningshuvudman vid Karolinska institutet, talade kring rapportens betydelse i stort för forskningsläget på barn och unga.

Därefter talade Anders Raustorp, professor i hälsopromotion vid Göteborgs universitet, om hur få barn och unga som når rekommendationen kring fysisk aktivitet och vad det beror på.

Anette Jansson, sakkunnig vid Hjärt-Lungfonden, fokuserade på kosten; dricker vi mer läsk i dag än tidigare? Och varför äter tonåringar så mycket sämre och vad kan detta få för konsekvenser på hälsan på sikt?

Som avslutningen av webbinaret gavs åhörarna möjlighet att ställa frågor som Marie Löf, Anders Raustorp och Anette Jansson besvarade.

Om Pep-rapporten

Pep-rapporten är en enkätundersökning där över 8 000 barn i åldern 4-17 år har fått svara på frågor om sina levnadsvanor - hur mycket de rör på sig, vad de äter och hur dessa faktorer runt omkring barnen hänger samman med levnadsvanorna.

Bakom undersökningen står Generation Pep och Pep-rapporten 2021 genomförs med stöd av Hjärt-Lungfonden. SOM-institutet vid Göteborgs universitet har genomfört undersökningen. I rapporten sammanfattas de viktigaste insikterna från undersökningen som genomfördes under september till december 2020.

Generation Pep

Prins Daniel lanserade Generation Pep (Gen-Pep) i juli 2016 i Visby, tillsammans med svenska företag, stiftelser och ideella organisationer. Generation Peps vision är att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och vilja att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Generation Pep arbetar för att sprida kunskap, inspirera och stödja såväl barn och unga, som föräldrar och andra vuxna i barns närhet.

Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep.