H.K.H. Prins Daniels tal vid lanseringen av Pep-rapporten

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

Välkomna till lanseringen av Pep-rapporten 2021.

Till sommaren är det fem år sedan som Kronprinsessan Victoria och jag tog initiativ till Generation Pep. Vi såg en oroande utveckling gällande barns och ungas hälsa, och vi ville samla alla goda krafter för att vända trenden rätt.

Bland annat såg vi att det fanns oacceptabla klyftor, som innebar att barn med tuffare förutsättningar socialt och ekonomiskt också hade ett sämre läge hälsomässigt.

Samma mönster finns bland vuxna. Scapis, en stor studie av 30 000 svenskar mellan 50 och 64 år, visar att stroke, hjärtinfarkt, KOL, diabetes typ 2 och depression är dubbelt så vanligt i socioekonomiskt utsatta områden.

I dag är vi drygt ett år in i en pandemi som har lamslagit stora delar av världen. Och de hälsomässiga klyftorna är kanske tydligare än någonsin. Det bekräftas tyvärr också av årets Pep-rapport, som vi strax ska få höra mer om.

Min reflektion när jag ser på siffrorna i årets rapport är att vi behöver förstå hur stor den här utmaningen faktiskt är. Pekpinnar och moralkakor kan vi lägga åt sidan – de hjälper inte någon. Låt oss i stället fundera på vad vi kan göra för att uppmuntra och stötta de som behöver det. Och sedan sätta igång och göra just det.

  • Hur ska fler barn – alla barn – få 60 minuters rörelse per dag?
  • Hur kan fler ungdomar få i sig bra och näringsrik mat?
  • Och vad krävs för att socioekonomiska faktorer inte ska hindra någon från att leva ett friskt och aktivt liv?

Utan tvekan har vi ett stort arbete framför oss, där årets Pep-rapport förhoppningsvis kan vara en pusselbit. Men om vi gör det, om vi orkar hålla i den här frågan och driva den framåt, tillsammans - ja, då är det en avgörande investering i vårt lands framtid.

H.K.H. Prins Daniel

Om vi om 30 eller 40 år upprepar den stora Scapis-studien – ja, då vill vi inte se att den som redan lever i social och ekonomisk utsatthet också ska drabbas tidigare och i större omfattning av livsstilsrelaterade sjukdomar, som både försämrar livskvaliteten och förkortar livet.

Utan tvekan har vi ett stort arbete framför oss, där årets Pep-rapport förhoppningsvis kan vara en pusselbit. Men om vi gör det, om vi orkar hålla i den här frågan och driva den framåt, tillsammans - ja, då är det en avgörande investering i vårt lands framtid.

Det tycker jag att vi är skyldiga våra barn och unga.

Tack.