Informations­konselj på Kungl. Slottet

Tisdagen den 16 mars hölls informationskonselj på Kungl. Slottet. Under konseljen informerade varje närvarande statsråd om politiska initiativ, utredningar och pågående lagstiftning inom sina respektive departement samt svarade på frågor från Kungen.

Kungen tillsammans med delar av regeringen vid dagens informationskonselj.

Kungen tillsammans med delar av regeringen vid dagens informationskonselj. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Informationskonseljer hålls regelbundet och leds av Kungen. Vid detta tillfälle hölls konseljen i Lovisa Ulrikas matsal för att kunna hålla extra avstånd mellan deltagarna.

Enligt 1974 års regeringsform har statsministern ansvar för att hålla statschefen underrättad om rikets angelägenheter. Formellt är det Kungen som sammankallar regeringen till konselj, men beslutet fattas i samråd med statsministern.