Kronprinsessan uppmärksammade FN-dagen

Lördagen den 24 oktober var det 75 år sedan FN bildades. Med anledning av högtidsdagen skickade Kronprinsessan en hälsning till svenska FN-förbundet.

Med anledning av FN:s 75-årsdag skickade Kronprinsessan en hälsning.

Med anledning av FN:s 75-årsdag skickade Kronprinsessan en hälsning. Foto: Victor Ericsson/Kungl. Hovstaterna

I sin hälsning sade Kronprinsessan bland annat:

”Att förena våra ansträngningar”. Det var vad medlemsländerna förband sig till, när de undertecknade den FN-stadga som gäller än i dag, 75 år senare. ”Att förena våra ansträngningar”, för att skapa en fredlig och säker värld för alla, en värld där mänskliga rättigheter efterlevs - och värnas.

Den idén, om kraften i internationellt samarbete, den håller fortfarande. Och den behövs kanske mer än någonsin.

H.K.H. Kronprinsessan

FN:s globala hållbarhetsmål

Kronprinsessans engagemang i miljö- och klimatfrågor ledde till att Kronprinsessan 2016-2019 verkade som en av 17 ambassadörer, utsedda av Förenta Nationernas dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon, för arbetet med de globala målen för hållbar utveckling.

Kronprinsessan är numera ambassadör emerita för de globala målen och fortsätter i den rollen att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsida samt hos Förenta Nationerna.