H.K.H. Kronprinsessans hälsning till Svenska FN-förbundet vid program inför FN-dagen

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,
Medlemmar i, och vänner till, Svenska FN-förbundet

I samband med en resa till Mellanöstern för två år sedan besökte jag några olika flyktingläger i Libanon och Jordanien.

Där mötte jag familjer som tack vare FN kunde sätta mat på bordet och sova tryggt om natten. Jag träffade barn som fått möjlighet att gå i skola, och mod att våga drömma om en framtid. De mötena gjorde starkt intryck på mig. Och jag kommer alltid att bära med mig dem.

Sverige har en lång historia av starkt stöd till internationellt samarbete, och som alumni-ambassadör för Agenda 2030 är jag glad för möjligheten att få bidra till det.

Det är inte okomplicerat att få hundratals länder att arbeta tillsammans. Det är skört. Det är svårt. Och det tar tid. Obegripligt lång tid, kan man tycka ibland.

Men tack vare FN finns ändå en plattform, en möjlighet att samtala och att skapa förändring – tillsammans.

Den plattformen ska vi vara rädda om. För den möjliggör insatser som gör verklig skillnad, i miljoner människors liv.

”Att förena våra ansträngningar”. Det var vad medlemsländerna förband sig till, när de undertecknade den FN-stadga som gäller än i dag, 75 år senare.

”Att förena våra ansträngningar”, för att skapa en fredlig och säker värld för alla, en värld där mänskliga rättigheter efterlevs och värnas.

Den idén, om kraften i internationellt samarbete, den håller fortfarande. Och den behövs kanske mer än någonsin.

Det visar också Nobelkommitténs beslut att ge årets fredspris till FN:s livsmedelsprogram.

Jag vill rikta ett varmt tack till Svenska FN-förbundet, och till alla er som engagerar er i den svenska FN-rörelsen.

Tack för att ni sätter ljus på, och bidrar till, FN:s viktiga arbete världen över, för en bättre morgondag för alla!

Jag önskar er all framgång i era fortsatta ansträngningar – och en riktigt fin FN-dag.