Uttalande av H.M. Konungen med anledning av flygplanskraschen i Teheran

Med anledning av flygplanskraschen i Teheran, Iran, gör H.M. Konungen följande uttalande.

Dagens flygplanskrasch i Teheran har krävt många människoliv. Bland de förolyckade fanns ett antal svenskar. Mina och min familjs tankar går i denna stund till de omkomna, deras familjer och närstående.

CARL GUSTAF