Uttalande av H.M. Konungen med anledning av Hédi Frieds bortgång

Med anledning av Hédi Frieds bortgång har H.M. Konungen gjort följande uttalande.

Min familj och jag har med sorg mottagit beskedet om Hédi Frieds bortgång. Hédi Fried var en av vårt lands främsta folkbildare. Hon utbildade generationer av svenskar om Förintelsens ondska och människovärdets okränkbarhet.

Vi uppskattade hennes vänlighet och klokhet vid de tillfällen då vår familj hade förmånen att träffa henne.

Vi minns Hédi Fried och hennes gärning med tacksamhet och respekt.

H.M. Konungen

Serafimermedaljen

År 2019 beslutade H.M. Konungen att tilldela författaren fil. dr h.c. Hédi Fried Serafimermedaljen för hennes ”synnerligen förtjänstfulla och mångåriga insatser i kampen för demokrati och mänskliga värden”.

År 2019 beslutade H.M. Konungen att tilldela författaren fil. dr h.c. Hédi Fried Serafimermedaljen för hennes ”synnerligen förtjänstfulla och mångåriga insatser i kampen för demokrati och mänskliga värden”. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna