Uttalande av H.M. Konungen med anledning av Sven-Bertil Taubes bortgång

Med anledning av skådespelaren Sven-Bertil Taubes bortgång har H.M. Konungen gjort följande uttalande.

Sven-Bertil Taube har somnat in efter en lång kulturgärning.

Med Sven-Bertil Taubes bortgång har Sverige mist en stor och folkkär kulturpersonlighet.

Han hade en ovanlig närvaro i sina framträdanden, vilket bidrog till att han nådde fram till och fann en plats i hjärtat hos många generationer av svenskar.

Min familj och jag sänder våra kondoleanser till Sven-Bertil Taubes närstående.

H.M. Konungen