Uttalande av H.M. Konungen med anledning av godkännande av nya ledamöter till Svenska Akademien

H.M. Konungen har i dag informerats om och godkänt invalet av två nya ledamöter till Svenska Akademien. Med anledning av invalen lämnar Kungen följande kommentar.

Invalet av två nya ledamöter är positivt. Det är min förhoppning att Svenska Akademien därigenom ges möjlighet att fortsätta återuppbygga förtroendet för institutionen och att Akademien nu kan fortsätta sitt viktiga arbete.

CARL GUSTAF