Uttalande av H.M. Konungen med anledning av Kofi Annans bortgång

Med anledning av Förenta Nationernas förutvarande generalsekreterares bortgång gör H.M. Konungen följande uttalande.

Det är med stor sorg som jag och hela Kungafamiljen tagit emot beskedet om Kofi Annans bortgång.

Kofi Annan var en varm och lyssnande person präglad av djup visdom.

Kofi Annan var en stor ledare med mycket empati som ständigt arbetade för människors rättigheter.

Under åren utvecklade jag och hela vår familj en personlig vänskapsrelation med Kofi Annan och hans hustru Nane.

Våra varmaste tankar går nu till Nane Annan och hennes familj.

CARL GUSTAF