Uttalande av DD.KK.HH. Kronprinsessan och Prins Daniel med anledning av Stephen Hawkings bortgång

Med anledning av professor Stephen Hawkings bortgång har Kronprinsessan och Prins Daniel gjort följande uttalande.

Vi har tagit emot beskedet om professor Stephen Hawkings bortgång. Han var en omtyckt och respekterad vetenskapsman som gjorde stora insatser för att sprida kunskap om och väcka intresse för naturvetenskaplig forskning. Vi känner tacksamhet över att vi fick tillfälle att möta Stephen Hawking i Cambridge år 2016.

VICTORIA

DANIEL