Uttalande av H.M. Konungen med anledning av H.K.H. Prins Henriks av Danmark frånfälle

Med anledning av H.K.H. Prins Henriks av Danmark bortgång har H.M. Konungen gjort följande uttalande.

Drottningen och jag har i dag med stor sorg tagit emot beskedet att Prins Henrik har gått ur tiden.

Jag vill uttrycka vårt djupaste deltagande med Drottning Margrethe, Kronprins Frederik och Prins Joachim med familjer.

Det finns en nära relation mellan de nordiska kungahusen, inte minst genom de nära släktband som förbinder oss. Vi minns Prins Henrik med stor värme.

CARL GUSTAF