Uttalande av H.M. Konungen med anledning av Ingvar Kamprads bortgång

Med anledning av Ingvar Kamprads bortgång gör H.M. Konungen följande uttalande.

Ingvar Kamprad var en sann entreprenör, som genom sitt livsverk IKEA bidrog till att föra ut Sverige i världen.

Han var en jordnära person med ett stort engagemang. Jag och Drottningen hade så sent som i somras förmånen att samarbeta med honom i frågan om äldre människors boendesituation.

Mina och min familjs tankar och djupaste deltagande går idag till Ingvar Kamprads familj och vänner.

CARL GUSTAF