H.M. Konungens tal vid Presidentens statsbankett i samband med statsbesöket till Tyskland

(Det talade ordet gäller)

Herr President,
Fru Schadt,
Excellenser, mina damer och herrar,

Det är med stor glädje - och förväntan - som Drottningen och jag för tredje gången genomför ett statsbesök till Tyskland. Ett land som vi har mycket nära och goda relationer med.

Men Drottningen och jag har ju också familjeband med Tyskland. Min mamma, Prinsessan Sibylla, kom från familjen Sachen-Coburg-Gotha och mina föräldrar gifte sig i Moritzkyrkan i Coburg 1932.

Släktbanden är fortsatt varma och starka. Senast i somras var Drottningen och jag på besök hos min kusin, Prins Andreas i Coburg.

Herr President,

Drottningen och jag vill tacka Er och det tyska folket för det varma mottagandet vi har fått idag och för Era vänliga ord.

Europa har under senare tid varit utsatt för många stora utmaningar. Det är i besvärliga tider som vår sammanhållning utsätts för extra prövning. Vi kan konstatera att Tyskland och Sverige tillhör den lilla grupp av länder som tagit emot en stor andel av de människor som flytt från krig och förstörelse i Europas närhet.

Nu är den viktiga integrationspolitiken nästa stora samhällsuppgift. Här tror jag att Tyskland och Sverige kan ha ett stort erfarenhetsutbyte. Drottningen och jag gläder oss därför särskilt över att vi under vårt program får möjlighet att besöka, och lära av ett integrationsprojekt i Berlin, där också svenskar medverkar.

Herr President,

Tyskland är precis som Sverige ett viktigt Östersjöland. Vi välkomnar därför det tyska engagemanget i regionen med dess många utmaningar, inte minst på havsmiljöområdet. Tillsammans med andra Östersjöländer måste vi sträva efter att finna långsiktigt hållbara lösningar. Gemensamt kan vi skapa förutsättningar för stabilitet och en gynnsam framtid.

Ett annat område som intresserar mig mycket är skogsbruket med dess stora betydelse för vår miljö och global hållbarhet. Det är dessutom ett område under stark högteknologisk utveckling.

Båda våra länder är stora skogsnationer, Sverige med 23 miljoner hektar och Tyskland med 11 miljoner hektar skogsmark. Sverige är världens tredje största exportör av skogsprodukter, Tyskland är världens femte. Det borde finnas betydande möjligheter för våra länder att gemensamt utveckla denna viktiga näring.

För vårt fortsatta välstånd behöver vi tillväxt. Men vi vet hur viktigt det är att detta sker miljömässigt hållbart. Både i Tyskland och Sverige spelar fordonsindustrin en viktig roll. Detta ger oss möjligheter, men också ett stort ansvar, i att gå före i omvandlingen av transportsektorn. I framtiden måste vi bli mindre beroende av fossila bränslen.

Rätt hanterat kan just kravet på hållbar tillväxt bli ett viktigt incitament när framgångsrika företag i våra länder utvecklar nya produkter.

Ett tema under vårt besök är digitalisering. Även om utvecklingen går fort befinner vi oss bara i början av en mycket spännande resa. Teknikens landvinningar kan göra våra samhällen både mer hållbara och mer användarvänliga. Vi ser särskilt fram emot att få studera hur den moderna tekniken används inom hälsovården här i Tyskland.

Om några veckor inleds högtidlighållandet av en av de mest centrala händelserna i Europas historia – reformationen. Under de 500 år som förflutit sedan Martin Luther spikade upp sina teser på kyrkporten i Wittenberg har protestantismen inte bara haft en religiös betydelse, utan också i grunden påverkat det europeiska samhällsbygget. Drottningen och jag är därför mycket glada över att på lördag få besöka Lutherstadt Wittenberg. Den stad som ju på många sätt kommer att utgöra centrum för reformationsjubileet.

Herr President,

Ni har under Er tid som Tysklands statschef vunnit stor respekt hos era medborgare. Med stor personlig integritet, känsla för viktiga grundläggande värden och ett stort engagemang för Europa har Ni förvaltat ert ämbete.

Drottningen och jag värdesätter mycket att få vara Era gäster och jag hoppas att vårt besök ytterligare ska stärka de tysk-svenska relationerna. Jag vill därför än en gång tacka för det synnerligen varma mottagande vi fått.

För det nära samarbetet - och den varma vänskapen - mellan Tyskland och Sverige ber jag att få utbringa en skål för Er Herr President, för Fru Schadt och för hela det tyska folket.

Skål!