H.M. Konungens pressuttalande i samband med statsbesöket från Republiken Finland

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Herr Republikens president,
Fru Innes-Stubb,
Representanter för media,
Mina damer och herrar,

Det är en stor ära och glädje för Drottningen och mig att välkomna Er, Herr President och Fru Innes-Stubb, till Sverige.

Finland är det land som vi har välkomnat flest gånger till Kungliga slottet. Detta är det sjunde inkommande statsbesöket från Finland under min tid som Sveriges statschef.

Traditionen att en nyvald finländsk president gör sitt första statsbesök till Sverige är ett uttryck för den särskilda relationen mellan Finland och Sverige. Våra länder är geografiskt, historiskt och kulturellt sammanbundna. Vi är grannar, vänner och familj. I vår samtid står våra länder närmare varandra än någonsin tidigare.

För knappt två år sedan – i samband med det senaste finska statsbesöket – ansökte Finland och Sverige gemensamt om medlemskap i Nato. Nu är vi båda en del av alliansen. Vår förhoppning är att detta besök ska fördjupa och utveckla vårt säkerhets- och försvarspolitiska samarbete ytterligare.

Sveriges försvarssamarbete med Finland är omfattande. Även inom civilt försvar och krisberedskap är vår samverkan nära, med ett pågående arbete för att stärka beredskapen mellan våra länder.

Vi står enade i vår solidaritet med Ukraina. Rysslands anfallskrig är ett hot även mot vår frihet och säkerhet. Ett fortsatt stöd till Ukraina är därför avgörande för att främja en fredlig utveckling i vår region.

Herr president och fru Innes-Stubb,

I morgon ska vi tillsammans besöka Göteborg, en stad som tydligt visar på vårt goda samarbete inom frågor som rör totalförsvaret. Där finns Skandinaviens största hamn, som har betydelse för både Finlands och Sveriges förmåga till försörjning, och som utgör en viktig logistisk knutpunkt. I Göteborg ska vi även besöka Älvsborgs amfibieregemente.

Med detta besök vill vi också bidra till fortsatt samverkan kring handel, forskning och innovation för att främja en ökad global konkurrenskraft. Vi är därför mycket glada över att även välkomna den finska näringslivsdelegationen.

Finskt och svenskt näringsliv har nära band och ägandet går ofta över landsgränserna. Flera stora samgåenden har skett genom åren. Det finns över 800 finska företag i Sverige, som sysselsätter nära 80 000 personer. I Finland finns över 1 600 svenska dotterbolag som sysselsätter över 90 000 människor.

Ett betydande antal finländare bor i Sverige och många svenskar bor i Finland. Av Sveriges befolkning är cirka en kvarts miljon födda i Finland eller har finländskt medborgarskap. Ungefär lika många har minst en förälder som är född i Finland. Familjebanden är talrika och nätverken breda. Det kulturella samarbetet samt student- och forskningsutbytet är omfattande.

Herr president och fru Innes-Stubb,

Drottningen och jag sätter stort värde på de starka relationerna mellan våra länder. Med detta besök hoppas vi utveckla det nära samarbete som har varit våra länder till gagn under så många år.

Vi ser fram emot givande och intressanta dagar tillsammans. Än en gång önskar vi Er varmt välkomna till Sverige.

Tack!