H.M. Konungens tal, stöd till ängslador

Pajala kommun

(Det talade ordet gäller)

Herr landshövding,
Herr kommunalråd,
Mina damer och herrar,

För snart ett år sedan var Drottningen och jag på besök i Norrbotten. Anledningen till den resan var att vi besökte Sveriges alla län för att uppmärksamma mina 40 år som Kung och statschef.

Och som nästan alltid vid våra besök till norra Sverige blev det tydligt hur karaktäristisk ängsladan är för det norrbottniska landskapet. Ladorna är ett värdefullt kulturarv och har en central betydelse för upplevelsen av landskapet. Inte minst för de turister som besöker området. Ladorna representerar också ett viktigt område vad det gäller kunskap om äldre träbyggnadsteknik. Men nu har byggnaderna inte längre någon praktisk betydelse och riskerar då att försvinna ur landskapsbilden.

Under vårt besök förra hösten fick vi bland annat ta del av de projekt som har påbörjats för att vårda och värna de speciella ladorna. Det norrländska landskapet skulle förlora sin särprägel om ingenting görs för bevarandet av ladorna. Det tycker jag vore mycket tråkigt.

Därför är jag mycket glad att vara här i Pajala, på denna stora slåttermyr, för att personligen kunna överlämna ett bidrag för värnandet av ängsladorna. Mitt ekonomiska stöd kommer gå till en särskild utsedd lada.

Jag ser fram emot att kunna följa vården av denna lada, bland många andra ängslador här, och önskar lycka till.