H.M. Konungens tal vid invigningen av pendeltågstationen i Skänninge

Skänninge, Mjölby kommun

(Det talade ordet gäller)

Fru statsråd,
Fru landshövding,
Trafikverkets generaldirektör,
Mina damer och herrar,

I slutet av 1800-talet rådde det järnvägsfeber i Sverige och alla orter ville ha en järnvägsförbindelse. Det låg oanade möjligheter och förhoppningar i tåget och godstrafiken. Järnvägen var framtiden!

I november 1871 satte järnvägsbygget mellan Motala och Mjölby igång. Och efter nästan 2 år var 9 mil järnvägsspår lagda och järnvägssträckan kunde invigas av min farfars farfar, Kung Oscar II.

Den järnväg som invigs idag har dubbelspår, ny pendeltågsstation i Skänninge, upprustad station i Motala och nya järnvägsbroar över Motala ström och Göta kanal.

Dessa förbättrade kommunikationer skapar förutsättningar för en fortsatt regional samhällsutveckling där regioner för arbetsmarknaden växer. Samtidigt ökar näringslivets behov av varu- och godstransporter både regionalt och nationellt. För att kunna tillmötesgå en sådan utveckling behövs en väl utvecklad infrastruktur.

Men med nya tider förändras också efterfrågan på järnvägstrafik. Under de senaste 40 åren har inte tågen stannat i Skänninge, det vill säga ända fram till i år då denna nya pendeltågstation togs i bruk.

Det nya dubbelspåret mellan Motala och Mjölby ger goda möjligheter att skapa nya förutsättningar för person- och godstågstrafiken. Ett dubbelspår som är viktigt både lokalt, regionalt och för hela Sverige.

Med dessa ord förklarar jag pendeltågstationen här i Skänninge invigd.