H.M. Konungens tal vid Patriotiska Sällskapets middag

(Det talade ordet gäller)

Ordet och fenomenet "patriotism" är ett laddat begrepp.
Att vårda sitt kulturarv, sina traditioner och sina rötter är engagerande, vare sig man är född här eller i något annat land. Vår Nationaldag, vars firande år för år blir mer och mer populärt och omfattar fler och fler medborgare känns riktigt. Det känns som om vindarna har vänt.

Att vårda nationen, dess symboler och näringar är en viktig angelägenhet för varje invånare men alldeles särskilt för Sveriges främsta företrädare. Mina föregångare på tronen har liksom jag sett det som sin primära uppgift att företräda vårt land och allt det fantastiska det representerar. I varje tid har detta haft sin speciella karaktär. Dagens Sverige bygger på våra förfäders grund och har som naturliga byggstenar fred, frihet, demokrati, en hållbar miljö och ett samhälle som har plats för oss alla.

Under 1700-talet blomstrade intresset för näringslivet men också för medaljer. Ett intressant exempel på detta är den medalj som instiftades i samband med Kung Adolf Fredriks och Drottning Lovisas kröning "Till heder för den qvinna, som fint och snällt kan spinna"! Den sägs ha påverkat intresset för svensk textilindustri i positiv riktning.

Ganska snart skapades belöningar för att stimulera jordbruket, vetenskapen och näringslivet. Patriotiska Sällskapets belöningssystem, inte minst tävlingar av olika slag, blev förebild för de former av uppmuntran av skilda näringar som föddes under Gustav III:s tid och som sedan har fortsatt att utvecklas under de dryga två hundra år som gått sedan dess.

Vi vet alla hur viktigt det är att få bekräftat av omvärlden att de insatser, det arbete eller de resultat vi åstadkommer är betydelsefulla. Redan i skolan betydde guldstjärnorna i skrivbokens marginal att man tyckte det var roligare att arbeta vidare.

Med tiden byttes guldstjärnorna ut mot andra belöningar. Ikväll har vi här ibland oss en rad medaljörer, som efter hårt och strävsamt - men säkert i många fall oerhört spännande - entreprenörskap gjort sig väl förtjänta av Patriotiska Sällskapets medaljer. Det har varit intressant att möta er och att få inblick i det ni åstadkommit. Gratulerar än en gång!

Nu vill jag avsluta på ungefär samma sätt som när jag delar ut mina egna kungliga medaljer: med att tacka er för allt ni har gjort, för er näring, för er bygd och för ert land. Men också påminna er om att detta är bara början. Nu gäller det att gå vidare mot nya stordåd!

Tack, medaljörer, men tack också Patriotiska Sällskapet för en härlig kväll, fylld av glädje, inspiration och god mat.

Skål!

Aktuellt

» Mer aktuellt från Kungafamiljen

Skriv ut

De senaste talen

Till talarkivet »

Text...