H.M. Konungens tal vid statsbanketten i Hanoi

Hanoi, Vietnam

(Det talade ordet gäller)

Herr President och Madame,

Excellenser,

Mina damer och herrar,

För första gången avläggs ett svenskt statsbesök i Vietnam. Drottningen och jag är mycket glada över att vara här och representera Sverige. Vi vill uttrycka vårt stora tack för inbjudan och det varma och hjärtliga mottagande vi har fått.

Inför resan har vi hört och läst mycket om detta vackra och intressanta land. Vi har inte blivit besvikna - tvärtom. Det privata besöket i Ha Long Bay i helgen innebar en fin naturupplevelse, vilket inte minst jag, som ordförande i World Wildlife Fund Sverige uppskattade. Under dagen har vi varit i Hanoi och vi ser fram emot att besöka såväl Hué med dess kulturskatter som Ho Chi Minh-staden och dess omgivningar.

Det är 35 år sedan Sverige och Vietnam etablerade diplomatiska förbindelser. Detta skedde i januari 1969. Sverige var det första västland som gjorde så ock medan kriget fortfarande pågick. Det djupa engagemanget för Vietnam i Sverige, inte minst hos vår tidigare statsminister Olof Palme, kom att föra våra länder nära varandra. Förhållandet har därefter vuxit sig starkare genom åren. Samarbetet mellan Vietnam och Sverige är idag vitt förgrenat och till ömsesidig nytta för båda länderna.

Vietnam är en bland Sveriges äldsta och viktigaste partners för utvecklings-samarbete. Sveriges regering har nyligen fattat beslut om ytterligare ett femårigt samarbete. Fokus har nu riktats mot stöd till infrastrukturen för att söka underlätta reformprocessen. Målet för vår samverkan är dels att bidra till att förbättra Vietnams möjligheter till ekonomisk utveckling på ett långsiktigt hållbart sätt, dels att främja öppenhet, demokrati och mänskliga rättigheter.

Jag ser fram emot att under morgondagen besöka pappersbruket Bai Bang, ett av Sveriges största biståndsprojekt någonsin. Bai Bang färdigställdes 1982 och var på sin tid mycket omtalat i Sverige. Det gläder mig att detta biståndsprojekt, vars ritningar och planer presenterades för mig redan i början av 1970-talet, har utvecklats till ett vinstgivande företag.

Drottningen kommer imorgon att besöka det nationella barnsjukhuset. Det tillkom med stöd från Sverige och med hjälp av svenska experter och kallas fortfarande Olof Palmes barnsjukhus. Det samverkar bland andra med Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg och stöds aktivt av en svensk vänförening.

Det livaktiga kulturutbytet är ett glädjande inslag i våra förbindelser. Inom ramen för det svensk-vietnamesiska kultursamarbetet sker utbyte inom bildkonst, musik, dans och litteratur. Drottningen kommer under veckan här att inviga konstutställningen "Open", som är ett led i samarbetet mellan Hanois konstakademi och Umeå konsthögskola, en stad i norra Sverige. Imorgon kväll ges en konsert vid Operan, i vilken Mats Liljefors, som årligen arrangerar konserter på Stockholms Slott, dirigerar Hanois filharmoniska orkester. Medverkar gör också den duktiga svenska solisten Anna Eklund Tarantino. Även detta arrangemang är ett led i kultursamarbetet och vi ser fram emot att få välkomna Er, herr President och Madame, till denna.

Sveriges riksdag bedriver sedan flera år utbyte av erfarenheter med Vietnams nationalförsamling. Målsättningen med detta är att skapa kontakter. Vid sitt besök i Vietnam 1995 framträdde den dåvarande talmannen i Sveriges riksdag, Birgitta Dahl, inför nationalförsamlingen. Hon var den första utländska talman som givits tillfälle till detta. Vietnams nationalförsamling har genomgått stora förändringar och dess roll har stärkts.

Vårt utvecklingssamarbete har givit ringar på vattnet. Mycket av det utbyte som startat inom ramen för vårt reguljära biståndsprogram står idag på egna ben. Vietnamesiska och svenska institutioner, såväl som enskilda personer, har kontakter inom många olika sektorer.

Flera svenska organisationer är aktiva i Vietnam. Imorgon besöker Drottningen en skola som har som målsättning att integrera funktionshindrade barn i den vanliga undervisningen. Denna skola får stöd av svenska Rädda Barnen, som bedriver ett viktigt arbete för att främja barns rättigheter världen över. Drottningen kommer senare även att besöka ett av de projekt som Rädda Barnen stödjer i Ho Chi Minh-staden.

Vid mitten av 1970-talet var det återförenade Vietnam ett land kraftigt märkt av krig och lidande, till stor del isolerat från omvärlden. Tio år senare inledde landet en förändringsprocess, vilken lett till imponerande framsteg på det ekonomiska området. Tillväxttakten är en av de högsta i världen och andelen fattiga människor har halverats. Vietnam har också öppnat sig mot omvärlden och deltar aktivt i olika internationella samarbetsorgan.

Utrikeshandeln blomstrar. Både Vietnam och Sverige är länder vars tillväxt och utveckling gynnas av internationellt samarbete och utrikeshandel.

Den snabba ekonomiska utvecklingen har dock lett till påfrestningar på Vietnams flora och fauna. Luft, vatten och jord har förorenats. Artrikedomen har minskat, vilket lett till att viktiga ekosystem har förstörts. Medvetenheten om dessa problem har ökat, vilket är positivt. Sverige var den första internationella biståndsgivaren som gav stöd åt miljöskydd i Vietnam och detta fortsätter. Ett exempel är den svensk-vietnamesiska miljöfonden, som ger direkta bidrag till lokala insatser på området.

Miljö är ett ämne för de seminarier och rundabordssamtal som äger rum här i Hanoi och i Ho Chi Minh-staden i samband med vårt statsbesök. Andra områden som behandlas är handel, hälsa och IT/Telecom. Dessa möten ger framstående experter från vietnamesisk och svensk sida tillfälle att utbyta värdefulla kunskaper och erfarenheter. I den näringslivsdelegation som också gästar Vietnam nu ingår företrädare för Sveriges främsta företag. Några av dessa representanter har inbjudits till denna viktiga middag.

Det är glädjande att handeln mellan våra länder visar en stadig ökning. Den svenska marknaden för vietnamesiska exportvaror såsom kläder, textilier, skor samt skaldjur och fisk växer. Sveriges export av maskiner, pappersmassa, telekommunikationsutrustning samt stål och utrustning inom energisektorn ökar.

Vietnams reformarbete och de höga tillväxttalen har skapat ett stort intresse hos svenska företag och givit dem chansen att etablera sig här. Några svenska företag har gjort betydande investeringar i Vietnam och är beredda att fortsätta sina satsningar.

Besöksutbytet mellan våra båda länder är livligt, på alla plan. Många representanter för Sveriges regering har besökt Vietnam genom åren. Dessa bevarar ett starkt minne av landet. Jag vill i detta sammanhang speciellt nämna vår förra utrikesminister Anna Lindh, som jag hyste stor respekt för. Anna Lindh rycktes hastigt ifrån oss mitt i sin politiska gärning. Jag vet att hon besökte Vietnam flera gånger och hade en djup sympati för landet och dess folk. Hon hade, liksom många andra svenskar, ett starkt engagemang för Vietnam.

Vietnam har på senare tid också blivit allt populärare som resmål för oss nordbor. En intressant kultur och historia, vänliga människor, vacker natur och långa sandstränder hör till det som lockar ett ökande antal turister till Vietnam.

Jag hoppas att förbindelserna mellan Vietnam och Sverige kommer att breddas och fördjupas ytterligare under kommande år. Det finns goda förutsättningar för en sådan utveckling och statsbesöket kommer säkert också att bidra till detta.

Jag vill nu avsluta med att föreslå att vi, för att befästa vänskapen mellan våra länder och för det vietnamesiska folkets hälsa och välgång, gemensamt höjer våra glas.

Tack och Skål!

Aktuellt

» Mer aktuellt från Kungafamiljen

Skriv ut

De senaste talen

Till talarkivet »

 • H.M. Konung Carl XVI Gustaf
 • H.M. Drottning Silvia
 • H.K.H. Kronprinsessan Victoria
 • H.K.H. Prins Daniel
 • H.K.H. Prinsessan Estelle
 • H.K.H. Prins Oscar
 • H.K.H. Prins Carl Philip
 • H.K.H. Prinsessan Sofia
 • H.K.H. Prinsessan Madeleine
 • Ätten Bernadotte, släktträd
 • Europeiska Kungahus
 • TemasidorFör första gången avläggs ett svenskt statsbesök i Vietnam. Drottningen och jag är mycket glada över att vara här och representera Sverige. Vi vill uttrycka vårt stora tack för inbjudan och det varma och hjärtliga mottagande vi har fått.Det är 35 år sedan Sverige och Vietnam etablerade diplomatiska förbindelser. Detta skedde i januari 1969. Sverige var det första västland som gjorde så ock medan kriget fortfarande pågick. Det djupa engagemanget för Vietnam i Sverige, inte minst hos vår tidigare statsminister Olof Palme, kom att föra våra länder nära varandra. Förhållandet har därefter vuxit sig starkare genom åren. Samarbetet mellan Vietnam och Sverige är idag vitt förgrenat och till ömsesidig nytta för båda länderna.Jag ser fram emot att under morgondagen besöka pappersbruket Bai Bang, ett av Sveriges största biståndsprojekt någonsin. Bai Bang färdigställdes 1982 och var på sin tid mycket omtalat i Sverige. Det gläder mig att detta biståndsprojekt, vars ritningar och planer presenterades för mig redan i början av 1970-talet, har utvecklats till ett vinstgivande företag.Det livaktiga kulturutbytet är ett glädjande inslag i våra förbindelser. Inom ramen för det svensk-vietnamesiska kultursamarbetet sker utbyte inom bildkonst, musik, dans och litteratur. Drottningen kommer under veckan här att inviga konstutställningen "Open", som är ett led i samarbetet mellan Hanois konstakademi och Umeå konsthögskola, en stad i norra Sverige. Imorgon kväll ges en konsert vid Operan, i vilken Mats Liljefors, som årligen arrangerar konserter på Stockholms Slott, dirigerar Hanois filharmoniska orkester. Medverkar gör också den duktiga svenska solisten Anna Eklund Tarantino. Även detta arrangemang är ett led i kultursamarbetet och vi ser fram emot att få välkomna Er, herr President och Madame, till denna.Vårt utvecklingssamarbete har givit ringar på vattnet. Mycket av det utbyte som startat inom ramen för vårt reguljära biståndsprogram står idag på egna ben. Vietnamesiska och svenska institutioner, såväl som enskilda personer, har kontakter inom många olika sektorer.Vid mitten av 1970-talet var det återförenade Vietnam ett land kraftigt märkt av krig och lidande, till stor del isolerat från omvärlden. Tio år senare inledde landet en förändringsprocess, vilken lett till imponerande framsteg på det ekonomiska området. Tillväxttakten är en av de högsta i världen och andelen fattiga människor har halverats. Vietnam har också öppnat sig mot omvärlden och deltar aktivt i olika internationella samarbetsorgan.Den snabba ekonomiska utvecklingen har dock lett till påfrestningar på Vietnams flora och fauna. Luft, vatten och jord har förorenats. Artrikedomen har minskat, vilket lett till att viktiga ekosystem har förstörts. Medvetenheten om dessa problem har ökat, vilket är positivt. Sverige var den första internationella biståndsgivaren som gav stöd åt miljöskydd i Vietnam och detta fortsätter. Ett exempel är den svensk-vietnamesiska miljöfonden, som ger direkta bidrag till lokala insatser på området.Det är glädjande att handeln mellan våra länder visar en stadig ökning. Den svenska marknaden för vietnamesiska exportvaror såsom kläder, textilier, skor samt skaldjur och fisk växer. Sveriges export av maskiner, pappersmassa, telekommunikationsutrustning samt stål och utrustning inom energisektorn ökar.Besöksutbytet mellan våra båda länder är livligt, på alla plan. Många representanter för Sveriges regering har besökt Vietnam genom åren. Dessa bevarar ett starkt minne av landet. Jag vill i detta sammanhang speciellt nämna vår förra utrikesminister Anna Lindh, som jag hyste stor respekt för. Anna Lindh rycktes hastigt ifrån oss mitt i sin politiska gärning. Jag vet att hon besökte Vietnam flera gånger och hade en djup sympati för landet och dess folk. Hon hade, liksom många andra svenskar, ett starkt engagemang för Vietnam.Jag hoppas att förbindelserna mellan Vietnam och Sverige kommer att breddas och fördjupas ytterligare under kommande år. Det finns goda förutsättningar för en sådan utveckling och statsbesöket kommer säkert också att bidra till detta.Tack och Skål!» Mer aktuellt från KungafamiljenSkriv utDe senaste talenTill talarkivet »
 • Aktuellt
 • Jag vill nu avsluta med att föreslå att vi, för att befästa vänskapen mellan våra länder och för det vietnamesiska folkets hälsa och välgång, gemensamt höjer våra glas.
 • Vietnam har på senare tid också blivit allt populärare som resmål för oss nordbor. En intressant kultur och historia, vänliga människor, vacker natur och långa sandstränder hör till det som lockar ett ökande antal turister till Vietnam.
 • Vietnams reformarbete och de höga tillväxttalen har skapat ett stort intresse hos svenska företag och givit dem chansen att etablera sig här. Några svenska företag har gjort betydande investeringar i Vietnam och är beredda att fortsätta sina satsningar.
 • Miljö är ett ämne för de seminarier och rundabordssamtal som äger rum här i Hanoi och i Ho Chi Minh-staden i samband med vårt statsbesök. Andra områden som behandlas är handel, hälsa och IT/Telecom. Dessa möten ger framstående experter från vietnamesisk och svensk sida tillfälle att utbyta värdefulla kunskaper och erfarenheter. I den näringslivsdelegation som också gästar Vietnam nu ingår företrädare för Sveriges främsta företag. Några av dessa representanter har inbjudits till denna viktiga middag.
 • Utrikeshandeln blomstrar. Både Vietnam och Sverige är länder vars tillväxt och utveckling gynnas av internationellt samarbete och utrikeshandel.
 • Flera svenska organisationer är aktiva i Vietnam. Imorgon besöker Drottningen en skola som har som målsättning att integrera funktionshindrade barn i den vanliga undervisningen. Denna skola får stöd av svenska Rädda Barnen, som bedriver ett viktigt arbete för att främja barns rättigheter världen över. Drottningen kommer senare även att besöka ett av de projekt som Rädda Barnen stödjer i Ho Chi Minh-staden.
 • Sveriges riksdag bedriver sedan flera år utbyte av erfarenheter med Vietnams nationalförsamling. Målsättningen med detta är att skapa kontakter. Vid sitt besök i Vietnam 1995 framträdde den dåvarande talmannen i Sveriges riksdag, Birgitta Dahl, inför nationalförsamlingen. Hon var den första utländska talman som givits tillfälle till detta. Vietnams nationalförsamling har genomgått stora förändringar och dess roll har stärkts.
 • Drottningen kommer imorgon att besöka det nationella barnsjukhuset. Det tillkom med stöd från Sverige och med hjälp av svenska experter och kallas fortfarande Olof Palmes barnsjukhus. Det samverkar bland andra med Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg och stöds aktivt av en svensk vänförening.
 • Vietnam är en bland Sveriges äldsta och viktigaste partners för utvecklings-samarbete. Sveriges regering har nyligen fattat beslut om ytterligare ett femårigt samarbete. Fokus har nu riktats mot stöd till infrastrukturen för att söka underlätta reformprocessen. Målet för vår samverkan är dels att bidra till att förbättra Vietnams möjligheter till ekonomisk utveckling på ett långsiktigt hållbart sätt, dels att främja öppenhet, demokrati och mänskliga rättigheter.
 • Inför resan har vi hört och läst mycket om detta vackra och intressanta land. Vi har inte blivit besvikna - tvärtom. Det privata besöket i Ha Long Bay i helgen innebar en fin naturupplevelse, vilket inte minst jag, som ordförande i World Wildlife Fund Sverige uppskattade. Under dagen har vi varit i Hanoi och vi ser fram emot att besöka såväl Hué med dess kulturskatter som Ho Chi Minh-staden och dess omgivningar.