H.M. Konungen har beslutat om ordens­förläningar för exceptionella insatser

Kungl. Maj:ts Ordens sigill

Kungl. Maj:ts Ordens sigill

För första gången på närmare 50 år har de kungliga riddarordnarna tilldelats svenskar för exceptionella insatser. Ordensmottagarna har nominerats av allmänheten och namnförslagen har därefter beretts av ordensrådet vid Kungl. Maj:ts Orden. Regeringen har i dag ställt sig bakom namnförslagen och H.M. Konungen har därefter fattat det formella beslutet om ordensförläningar.

Genom en överenskommelse i bred politisk enighet har riksdagen beslutat att de fyra svenska kungliga riddarordnarna återigen ska kunna delas ut till svenska medborgare. Regeringen fattade därefter i december 2022 beslut om en ny förordning om Sveriges främsta utmärkelser för förtjänstfulla insatser.

Till dessa utmärkelser räknas de fyra kungliga riddarordnarna Serafimerorden, Svärdsorden, Nordstjärneorden och Vasaorden. Den nya förordningen syftar till att staten ska kunna uppmärksamma och belöna förtjänstfulla insatser som går utöver det som kan förväntas av en person inom det område där personen verkar. Det kan till exempel vara en modig livräddande insats, en vetenskaplig bedrift eller en insats av stor betydelse för Sverige

Utmärkelserna det har fattats beslut om idag är följande:

Svärdsorden

Kungl. Svärdsorden

Kommendör med stora korset

Generallöjtnant Dennis Gyllensporre
För utomordentligt ledarskap under krigsliknande förhållanden i Mali

Kommendör av första klassen

Överste av 1. graden Ulf Henricsson
För mycket föredömligt ledarskap under krigsliknande förhållanden i forna Jugoslavien

Nordstjärneorden

Kungl. Nordstjärneorden

Kommendörer med stora korset

Professor Svante Pääbo
För utomordentliga forskningsinsatser

Professor Anne L’Huillier Wahlström
För utomordentliga forskningsinsatser

Riddare

Tredje ambassadsekreterare Catarina Wingren
För avgörande engagemang i samband med svenska internationella fredsinsatser i Mali

Vasaorden

Kungl. Vasaorden

Kommendör med stora korset

Direktör Antonia Ax:son Johnson
För utomordentliga insatser inom näringsliv och andra samhällssektorer

Kommendörer av första klassen

Artisten Benny Andersson
För mycket framstående insatser inom svenskt och internationellt musikliv

Artisten Agnetha Fältskog
För mycket framstående insatser inom svenskt och internationellt musikliv

Artisten Anni-Frid Reuss
För mycket framstående insatser inom svenskt och internationellt musikliv

Artisten Björn Ulvaeus
För mycket framstående insatser inom svenskt och internationellt musikliv

Kommendör

Skådespelare Eva Rydberg
För långt och framgångsrikt engagemang inom scenkonsten

Riddare av första klassen

Socionom Bettan Byvald
För mångårigt betydande socialt arbete

Riddare

Affärsområdeschef Thomas Sjöström
För stort personligt mod vid den svenska evakueringen från Kabul

Illustrationer: Henrik Dahlström/Försvarsmakten

H.M. Konungen skriver under beslutet om förläningar vid extra ordenskapitel på Kungl. Slottet den 21 mars 2024.

H.M. Konungen skriver under beslutet om förläningar vid extra ordenskapitel på Kungl. Slottet den 21 mars 2024. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

För media

Ordensutdelningen kommer att äga rum vid en ceremoni på Kungl. Slottet den 31 maj.

För information om ordensväsendet, kontakta vice ordenskansler Per Sandin 08‑402 61 96 alt. 073‑092 54 78.

För information om ordensrådets arbete, kontakta ordförande Björn von Sydow via ordenshärold Jonas Arnell-Szurkos 076‑129 97 92.