Peder Ohlsson ny chef för H.M. Konungens stab

Brigadgeneral Peder Ohlsson har förordnats av regeringen att vara förste adjutant och chef för H.M. Konungens stab.

Vid regeringssammanträdet den 14 september beslutades att Peder Ohlsson från och med den 1 oktober 2023 blir ny chef för H.M. Konungens stab. Staben stödjer statschefen och Kungl. Hovstaterna i försvarsanknuten verksamhet.

Peder Ohlsson har en lång karriär inom Försvarsmakten, både nationellt och internationellt. Hans senaste roll var som Försvarsmaktens kommunikations­direktör. Dessförinnan har Peder Ohlsson bland annat varit ställföreträdande marinchef och marintaktisk chef. Tidigare även stabschef för insatsledningen vid myndighetens högkvarter samt chef för Stockholms amfibieregemente.

Peder Ohlsson befordras vid tillträdet den 1 oktober till generalmajor.

Generalmajor Peder Ohlsson efterträder nuvarande stabschef generallöjtnant Jan Salestrand. Förordnandet gäller från den 1 oktober 2023 tillsvidare.

Presskontakter

Informationsavdelningen