Statsbesök från Spanien

Spaniens kungapar, DD.MM. Konung Felipe VI och Drottning Letizia, avlägger statsbesök i Sverige 24–25 november 2021 på inbjudan av H.M. Konungen.

Kungaparet åtföljs av utrikesminister med ansvar även för Europeiska unionen och internationellt utvecklingssamarbete José Manuel Albares.

Syftet med statsbesöket är att ytterligare stärka och främja de långvariga och mycket goda förbindelserna mellan Sverige och Spanien. Besöket syftar också till att stimulera samarbeten inom den gröna återhämtningen från covid-19-pandemin, med fokus på innovativa och hållbara lösningar.

Relationerna mellan Sverige och Spanien är goda och täcker en bredd av områden. Spanien är Sveriges främsta turistdestination, svenskt näringsliv har en stark närvaro i landet och spanska är största tredjespråk bland svenska studenter. Spanien är också en viktig samarbetspartner inom EU och i internationella sammanhang.

Besöket är två dagar långt och äger rum i Stockholm.

Det senaste inkommande statsbesöket från Spanien ägde rum 1979, det senaste utgående besöket 1983.

Mer information om programmet och deltagare publiceras närmare besöket.

Till redaktionen

Medierepresentanter behöver särskild ackreditering via UD för att bevaka statsbesöket. Sista dag att ansöka om ackreditering är torsdagen den 18 november 2021.

Presskontakter

Boel Lindbergh

Chef, UD:s internationella presscenter


  • Marie Bendegard
  • Departementssekreterare, Europaenheten

Telefon: 08-405 91 47
Mobil: 073-182 50 29
E-post: marie.bendegard@gov.se

Clara Molin

Departementssekreterare, Europa- och Nordamerikaenheten