Medieackreditering till Prins Julians dop

Från och med i dag, måndag 19 juli, kan svensk och internationell media ansöka om tillträde till den foto- och medieposition som arrangeras utanför Drottningholms slottskyrka vid Prins Julians dop, lördagen den 14 augusti 2021.

Foto- och mediepositionen har ett begränsat antal platser.

Ansökningsperioden är öppen 19 juli – 5 augusti. Ansökningar inkomna efter 5 augusti behandlas ej.

Ansökan om ackreditering till foto- och mediepositionen görs via press@royalcourt.se

Ett begränsat antal skrivande journalister ges möjlighet att närvara inne i Drottningholms slottskyrka. Dessa journalister bjuds in av Kungl. Hovstaterna.

Program för Prins Julians dop

11.00–12.00

Gäster anländer till Drottningholms slottskyrka

Foto- och medieposition utanför Drottningholms slottskyrka

12.00

Dopgudstjänst i Drottningholms slottskyrka

Endast host photographer och host broadcaster

Inbjudna skrivande journalister har möjlighet att närvara i Drottningholms slottskyrka

Ackreditering för tillträde till foto- och medieposition:

Var: Drottningholms slott
Ansökan om ackreditering: press@royalcourt.se

Ansökningsperioden är öppen 19 juli – 5 augusti
Ansökningar som kommer in efter 5 augusti behandlas ej.

Presskontakter

Informationsavdelningen