Nya extra ordinarie hovpredikanter

H.M. Konungen har utnämnt nedanstående personer att vara extra ordinarie hovpredikanter från och med den 1 november 2020.

Biskopen Karin Johannesson, Uppsala stift

Domprosten i Stockholms domkyrkoförsamling Hans Ulfvebrand, Stockholms stift

Kontraktsprosten i Södra Västerbottens kontrakt, kyrkoherden i Umeå Lena Fagéus, Luleå stift

Kontraktsprosten i Södra Närkes kontrakt, kyrkoherden i Lerbäck-Snavlunda Jimmy Åkerfeldt, Strängnäs stift

Domkyrkokomministern i Skara domkyrkoförsamling Britt-Marie Hjertén, Skara stift

Läs mer om Kleresistaten och Kungl. Hovförsamlingen