Medaljförläningar 6 juni 2020

Kungen har beslutat om medaljförläningar för H.M. Konungens medalj och medaljen Litteris et Artibus.

H.M. Konungens medalj, tidigare kallad Hovmedaljen, från 1800-talets förra hälft förlänas för särskilda förtjänster, samt för förtjänstfullt arbete inom Kungl. Hovstaterna, Kungl. Maj:ts orden samt H.M. Konungens stab.

Litteris et Artibus instiftades 1853 av kronprins Carl (XV). Litteris et Artibus är latin och betyder vetenskap och konst. Medaljen utdelas för framstående konstnärliga insatser inom främst musik, scenisk framställning och litteratur.

H.M. KONUNGENS MEDALJ

12:e storleken i Serafimerordens band

Landshövding Beatrice Ask
För framstående samhällsinsatser

Landshövding Anders Danielsson
För framstående insatser inom svensk statsförvaltning

Professor Gunnel Engwall
För förtjänstfulla insatser inom svenskt universitetsväsende

Ambassadör Birgitta Holst Alani
För betydande internationella insatser för stärkande av demokrati, fred och säkerhet

Fv. landshövding Elisabeth Nilsson
För framstående insatser inom svenskt organisations- och näringsliv

Generalkonsul Barbro Osher
För mångåriga och förtjänstfulla insatser för att främja svensk kultur och det svensk-amerikanska samarbetet

12:e storleken i högblått band

Entreprenör Mikael Blomqvist
För betydande insatser inom svenskt näringsliv

Direktör Lennart Bylock
För betydande insatser inom svenskt näringsliv

Författare Barbro Lindgren
För framstående insatser som författare

Författare och professor Leif GW Persson
För framstående folkbildande insatser som kriminolog

8:e storleken i Serafimerordens band

Professor Lennart Carleson
För framstående insatser inom forskning i matematik

Advokat Lena Frånstedt Lofalk
För framstående insatser för det svenska rättssamhället

Professor emeritus Said Mahmoudi
För förtjänstfulla forskningsinsatser rörande havsrätt, miljöfrågor och internationell folkrätt

8:e storleken i högblått band

Arkitekt Jerk Alton
För betydande insatser inom kyrkoarkitekturen

Musiker Hasse Andersson
För framstående insatser inom svenskt musikliv

F.d. regionpolitiker Roland Andersson
För framstående kommunal- och regionalpolitiska insatser

Författare Med dr h c Ingrid Carlberg
För betydande insatser som författare

Sångerskan Robin "Robyn" Carlsson
För förtjänstfulla insatser som artist och låtskrivare

Bokförläggare Jonas Ellerström
För betydande insatser inom förlagsvärlden

Prästen Marika Markovits
För förtjänstfulla sociala samhällsinsatser

Direktör Bob Persson
För framstående insatser inom svenskt näringsliv

Senior advisor jur kand Marika Wachtmeister
För betydande insatser inom svenskt och internationellt kulturliv

Fil dr h c Jan Erik Walter
För förtjänstfulla insatser som språklärare inom Försvarsmakten

Scenograf och ljusdesigner Lars Östbergh
För framstående insatser inom svensk teaterkonst

5:e storleken i högblått band

F.d. folkbildningskonsulent Wiveka Schwartz
För betydande insatser som folkbildare

Allkonstnär Iréne Sjöberg-Lundin
För betydande insatser som kulturarrangör

MEDALJEN LITTERIS ET ARTIBUS

Domkyrkokantor Gary Graden
För framstående konstnärliga insatser som musiker och körledare

Musiker Per Gudmundson
För framstående konstnärliga insatser som musiker

Skådespelare Sissela Kyle
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare och teaterchef

Hovsångerska Ingrid Tobiasson
För framstående konstnärliga insatser som operasångare

Skådespelare Johan Ulveson
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare

En medaljförläningsceremoni planeras till 2021.