Utdelning av stipendier ur Stiftelsen Konungens jubileumsfond för ungdom i Sverige

Styrelsen för Stiftelsen Konungens jubileumsfond för ungdom i Sverige, som på initiativ av Svenska Lions och Svenska Scoutförbundet tillkom i samband med H.M. Konungens 50-årsdag, har vid sammanträde måndagen den 27 april 2020 beslutat utdela stipendier om sammanlagt 328 000 kr enligt följande.

Höör scoutkår, Scouterna
12 000 kronor

Skultuna scoutkår, Scouterna
21 000 kronor

Projektet Äg din natur, Scouterna
10 000 kronor

Eskilstuna sjöscoutkår, Scouterna
30 000 kronor

Djupadals scoutkår, Scouterna
30 000 kronor

Södermalms scoutkår, Scouterna
20 000 kronor

Abrahamsbergskyrkans scoutkår, Scouterna
25 000 kronor

Västertorps scoutkår, Scouterna
25 000 kronor

Bufff Norrbotten, Lions
30 000 kronor

Lions Club Örnsköldsvik/Höga kusten, Lions
30 000 kronor

Stenebergs Ungdoms Ideella Förening, Lions
35 000 kronor

Markus Nordgren, Lions
5 000 kronor

Vargöns Symfoniorkester, Lions
30 000 kronor

Sveriges funktionshindrades frilufts- och fiskeförening, Lions
25 000 kronor

Läs mer om Stiftelsen Konungens jubileumsfond för ungdom i Sverige

Till toppen