Representationsmiddagen senareläggs

Av hänsyn till inbjudna gäster senareläggs den representationsmiddag som var planerad till onsdagen den 4 mars.

Under de senaste dagarna har ett antal fall av smitta från det nya coronaviruset upptäckts i Sverige.

Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för att upptäcka fall av covid-19 i Sverige är hög, men att risken för allmän spridning i landet är låg.

I avvaktan på den fortsatta händelseutvecklingen väljer Deras Majestäter, som värdar, att senarelägga den planerade representationsmiddagen på Kungl. Slottet onsdagen den 4 mars. Detta görs av hänsyn till inbjudna gäster.