Nya chefer för Kungens och Kronprinsessans hovstater

H.M. Konungen har förordnat Göran Lithell och Lena Bartholdson att vara hovintendenter och chefer för Kungens respektive Kronprinsessans hovstat. Som chefer vid de två hovstaterna kommer de att ansvara för stora delar av Kungafamiljens programverksamhet.

Göran Lithell – chef för H.M. Konungens hovstat

Göran Lithell, som efterträder hovmarskalk Lars-Erik Tindre, kommer att ansvara för planering och genomförande av Kungens samt Kungens och Drottningens gemensamma officiella verksamhet. I tjänsten ingår även att ansvara för Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias program.

Om sin nya befattning vid Kungl. Hovstaterna säger Göran Lithell:

– Jag är mycket glad och hedrad för att få möjlighet att arbeta för statschefen och dennes familj. Det är med stor ödmjukhet jag tar mig an uppdraget att få stödja Kungafamiljen i dess viktiga arbete.

Göran Lithell är statsvetare och kommer närmast från tjänsten som ministerråd och biträdande myndighetschef vid ambassaden i Washington D.C.. Dessförinnan har han bland annat tjänstgjort vid ambassaderna i Köpenhamn och Tallinn samt vid generalkonsulatet i Sankt Petersburg. Göran Lithell har även arbetat som stabschef i Försvarsdepartementet.

Lena Bartholdson – chef för H.K.H. Kronprinsessans hovstat

Lena Bartholdson, som efterträder hovmarskalk Karolin A. Johansson, kommer att ansvara för planering och genomförande av Kronprinsessans och Prins Daniels enskilda och gemensamma program.

Om sin nya befattning vid Kungl. Hovstaterna säger Lena Bartholdson:

– Jag ser mycket fram emot att stödja Kronprinsessan i hennes viktiga roll som blivande statschef och att tillsammans med kollegorna få arbeta med planeringen, genomförandet och uppföljningen av Kronprinsessparets verksamhet.

Lena Bartholdson är statsvetare och kommer närmast från en tjänst som chef för sekretariatet för säkerhetspolitik, internationella relationer och analys i Försvarsdepartementet. Dessförinnan har hon bland annat tjänstgjort som chef för säkerhetspolitiska enheten vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) samt tjänstgjort vid ambassaden i Pretoria. Bartholdson har under lång tid även arbetat inom organisationen Folk och Försvar, varav de sista fem åren som dess generalsekreterare. Lena Bartholdson är ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien.

Lena Bartholdson och Göran Lithell tillträder sina tjänster 19 respektive 26 augusti.

Kontakt

Kungl. Hovstaternas informationsavdelning:
Tfn: 08-402 60 00
E-post: press@royalcourt.se

Om Hovmarskalksämbetet

H.M. Konungens hovmarskalksämbete består av H.M. Konungens hovstat, H.M. Drottningens hovstat, H.K.H. Kronprinsessans hovstat, Ceremonistaten, H.M. Konungens hovstall samt det Kungl. hushållet. Chef för ämbetet är förste hovmarskalk Mats Nilsson. Ämbetet ansvarar bland annat för Kungafamiljens programverksamhet och officiella representation.

Läs mer om Kungl. Hovstaternas organisation