Firande i samband med H.M. Drottningens 75‑årsdag

Drottningens 75-årsdag, söndagen den 23 december, uppmärksammas på flera sätt.

Seminarium på Oscarsteatern

Tisdagen den 18 december firas Drottningen med ett seminarium för särskilt inbjudna gäster på Oscarsteatern i Stockholm. Drottningens stiftelser lyfter under seminariet Drottningens stöd, ledarskap och stora insatser inom bland annat barnrättsfrågor, drogprevention och demensvård.

Mottagning på Kungliga slottet

Onsdagen den 19 december har myndigheter, organisationer och motsvarande getts möjlighet att uppvakta Drottningen vid en mottagning på Kungliga slottet.

Gåvor och gratulationer

De som önskar ge en gåva ombeds tänka på stiftelserna

som samtliga ligger Drottningen varmt om hjärtat.

För dem som önskar framföra sina hälsningar till Drottningen finns gratulationslistor framlagda på Kungliga slottet onsdagen den 19 december kl. 12.00–15.00. Skrivningarna sker i Rikssalen som nås via ingången till Södra valvet.

De som önskar skicka gratulationer till Drottningen kan göra det via e-post hmd.hovstat@royalcourt.se eller via post på adressen:

H.M. Drottningen
H.M. Drottningens hovstat
Kungl. Slottet
107 70 Stockholm

Det går också att gratulera Drottningen via Kungahusets Facebooksida och Instagramkonto.