Pressinbjudan: H.M. Konungen och H.E. President Sergio Mattarella möter media

Kungen och Italiens president ger tisdagen den 13 november kl. 12:30 ett medieuttalande i anslutning till välkomstceremonierna vid det italienska statsbesöket.

Efter att presidenten, tillsammans med sin dotter Laura Mattarella, välkomnats till Sverige av Kungafamiljen samt representanter för riksdag och regering ger de två statscheferna varsitt uttalande rörande relationerna mellan våra länder och statsbesöket. Uttalandena ges i Lovisa Ulrikas matsal i Bernadottevåningen på
Kungliga slottet. Uttalandena kommer att simultantolkas. Det kommer ej ges möjlighet att ställa frågor.

Anmälan

Media som ej har ackrediterat sig till statsbesöket via UD men ändock önskar närvara vid medieuttalandet ombeds anmäla detta till press@royalcourt.se senast den 13 november kl. 10.00.

Samling för media sker på Mynttorget, vid foten av Lejonbacken, kl. 11.10. Vänligen medtag giltig presslegitimation.