Jan Salestrand ny chef för H.M. Konungens stab

Generallöjtnant Jan Salestrand har idag förordnats av regeringen att vara förste adjutant och chef för H.M. Konungens stab.

Vid dagens regeringssammanträde beslutades att Jan Salestrand från och med den 1 oktober 2018 blir ny chef för H.M. Konungens stab. Staben stödjer statschefen och Kungl. Hovstaterna i försvarsanknuten verksamhet.

Jan Salestrand är idag statssekreterare i Försvarsdepartementet. Dessförinnan har han bland annat varit chef för Försvarsmaktens ledningsstab och chef för Högkvarteret.

Regeringen har också beslutat att Jan Salestrand under tiden för sitt förordnande skall vara anställd som reservofficer i Försvarsmakten och inneha tjänstegraden generallöjtnant.

Generallöjtnant Jan Salestrand efterträder nuvarande stabschef generalmajor Håkan Pettersson. Förordnandet gäller från den 1 oktober 2018 tillsvidare, dock längst till och med den 30 september 2023.

Kontakt

För mer information, kontakta Kungl. Hovstaternas informationsavdelning:
Tfn: 08-402 60 00
E-post: press@royalcourt.se

Om H.M. Konungens stab

H.M. Konungens stab är en del av Försvarsmakten men lyder direkt under Kungen. Staben utgörs av stabschefen, överadjutanter och adjutanter.

Stabschefen deltar i Hovstaternas arbete och är allmän rådgivare till Kungafamiljen. Stabschefen har även till uppgift att hålla statschefen och Kungafamiljen informerad om utvecklingen inom Försvarsmakten samt inom delar av totalförsvaret.

Kungen och Kronprinsessan har tolv adjutanter vardera och dessa tjänstgör en månad om året som vakthavande adjutanter. Prins Carl Philip har två adjutanter som växlande stödjer Prinsen då han har officiella uppdrag.