Sändningsrättigheter för Prins Oscars dop

Sveriges television har utsetts till host broadcaster för Prins Oscars dop fredagen den 27 maj 2016 i Slottskyrkan, Kungliga slottet.

Frågor kring sändningsrättigheterna besvaras av Cecilia Larsson på Sveriges television, telefon +46 70 884 7369, e-post: cecilia.larsson@svt.se.

Vid pressfrågor rörande SVT kontakta Catarina Wilson, telefon: +46 708-53 53 19, e-post: catarina.wilson@svt.se