Stiftelsen Silviahemmet fyller 20 år och utvecklar SilviaBo för demensboende

Stiftelsen Silviahemmet, som i dag huvudsakligen utbildar vårdpersonal och anhöriga inom demensvård, fyller 20 år i år. Stiftelsen startades av Drottningen 1996. Tillsammans med BoKlok, som också fyller 20 år i år, påbörjas nu ett utvecklingsprojekt avseende bostäder för personer med demenssjukdom. Boendekonceptet kallas SilviaBo.

Sex stycken lägenheter i två byggnader med särskild anpassning planeras i närheten av Silviahemmets dagverksamhet på Ekerö som pilotprojekt. Byggstart är planerad till december 2016 och ska stå klart för visning i maj 2017.

Behovet av bostäder för personer med demenssjukdom är stort. Det finns i dag cirka 160 000 personer med demenssjukdom i Sverige och antalet ökar alltjämt med den allt åldrande befolkning. Bostäderna kommer att byggas utifrån BoKloks förmåga att skapa attraktiva och kostnadseffektiva bostäder, och anpassas utifrån Silviahemmets kunskaper och erfarenheter om vad ett gott boende för personer med demenssjukdom innebär.

- Vi hoppas att den pilotanläggning som nu ska byggas kommer bli en svensk förebild. En förebild som bygger på kunskap, flexibilitet, närhet och trygghet i eget boende, säger Drottningen.

- Alla ska kunna bo i SilviaBo. Tanken är att man med demenssjukdom, själv eller med sin partner ska kunna leva med hög kvalitet i egen bostad med närhet till kompetens och social aktivering. I bostaden tas den kunskap tillvara som vi idag har om hur svårigheter i vardagen kan minimeras för den som är demenssjuk. Boendet ska ge utrymme för minst två personer att bo tillsammans, där kanske bara den ene har demenssjukdom, säger Wilhelmina Hoffman, verksamhetschef för Silviahemmet.

Bostäderna ska produceras med hjälp av fördefinierade lösningar till lägre kostnader och med korta byggtider så att så många som möjligt ska kunna efterfråga bostäderna.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Wilhelmina Hoffman, rektor och verksamhetschef Silviahemmet
wilhelmina.hoffman@silviahemmet.se +46 707 64 46 26