Uttalande av H.M. Konungen med anledning av olyckan i Norge

Det är med bestörtning som jag och Drottningen mottagit besked om den mycket tragiska helikopterolyckan i Norge.

Jag tillsammans med hela Kungafamiljen framför vårt djupaste deltagande till offrens familjer och till hela det norska folket.