Sändningsrättigheter för Prins Nicolas dop

Sveriges television har utsetts till host broadcaster för Prins Nicolas dop söndagen den 11 oktober 2015 i Drottningholms slottskyrka. Dopet äger rum kl. 12.00.

Frågor kring sändningsrättigheterna besvaras av Cecilia Larsson på Sveriges television, telefon +46 70 884 7369, e-post: cecilia.larsson@svt.se

Vid pressfrågor rörande SVT kontakta Catarina Wilson, telefon: +46 708 53 53 19, e-post: catarina.wilson@svt.se

Till toppen