Prins Carl Philip deltar i den multinationella marina övningen Northern Coasts 2014

Från tisdag den 26 augusti till torsdag den 11 september deltar Prins Carl Philip i den multinationella marina övningen Northern Coasts 2014. Prinsen kommer att ha en befattning i den svensk-finska sjögående staben bestående av 35 personer ombord på HMS Carlskrona.

Under den marina övningen kommer Prinsen arbeta med styrkans pågående insatser. Prinsen kommer vara del av staben som följer upp, leder, koordinerar och prioriterar verksamheten för cirka 30 underställda fartyg.

Pressmöte

Söndagen den 31 augusti kl. 13.00 arrangeras ett pressmöte med Prins Carl Philip i Åbo, Finland, där media får möjlighet att fotografera samt ställa frågor till Prinsen om den marina övningen.

Plats: Aura å, utanför HMS Carlskrona
Datum: söndag den 31 augusti
Tid: 13.00, samling 12.40 utanför grindarna till fartyget HMS Carlskrona

Anmälan sker till Ulrika Näsholm, informationssekreterare Kungl. Hovstaterna, Tfn: 08-402 6434, E-post: ulrika.nasholm@royalcourt.se

Northern Coasts 2014

I Northern Coasts 2014 deltar 13 nationer (Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Sverige, Tyskland, Turkiet och USA) med 56 fartyg och en personalstyrka om 2 800 personer. Målsättningen med Northern Coasts 2014 är att EU länder, Partnership for Peace (PfP) och NATO tillsammans övar den marina förmågan i trånga och grunda vatten där stridsteknik och taktik är i fokus men även ledning av förband. En utmaning kommer även vara att öva med en stor militär sjöstyrka i ett av Östersjöns mest trafikerade civila farvatten.

Northern Coasts 2014 genomförs för åttonde året i rad och är i år under finskt värdskap. Sverige hade värdskapet 2013. Övningsområdet omfattar Bottenhavet, Norra Östersjön och Finska viken.

Övningen är uppdelad i tre faser. Fas 1 är en Pre Sail Conference i Åbo där fartygsstyrkan samlas för genomgångar och möten innan övningsstart. Fas 2 utförs i vatten norr om Åland där man under en vecka genomför momentmässiga övningar i luftförsvar, ytstrid och undervattensstrid. Fas 3 är den taktiska fasen där kunskaper och erfarenheter från fas 2 tillämpas och övas i området kring Finska viken. Övningen pågår 29 augusti-11 september.

Till toppen