Medaljförläningar

Kungen har beslutat om medaljförläningar för H.M. Konungens medalj och Litteris et Artibus enligt nedan. Medaljutdelningen äger rum den 11 juni kl. 16.00 på Stockholms Slott.

H.M. KONUNGENS MEDALJ

12:e storleken med kedja

Ordförande i Högsta Domstolen, Justitierådet Marianne Lundius
För betydelsefulla insatser inom det svenska rättssystemet.

12:e storleken i Serafimerordens band

Direktör Lars-Eric Aaro
För värdefulla insatser inom svenskt näringsliv.

Professor Barbara Cannon
För framstående insatser inom fysiologin samt för svenskt akademiväsende.

Vice Ordenskansler, professor Staffan Rosén
För förtjänstfulla insatser vid Kungl. Maj:ts Orden

12:e storleken i högblått band

Operachef Peter Hansson
För framstående konstnärliga insatser inom svenskt musikliv

Professor Aleksandr Kan
För framstående insatser som historiker, särskilt rörande svensk-rysk historia.

Skulptör och akvarellist Ernst Nordin
För framstående insatser som medaljskulptör

Direktör Anna Ryott
För betydande insatser inom svenskt samhälls-och näringsliv

Direktör Daniel Sachs
För värdefullt arbete inom svenskt näringsliv

8:e storleken i Serafimerordens band

Docent Ingela Bergman
För framstående insatser inom subarktisk landskapsforskning

Docent Stefan Bohman
För betydelsefulla insatser inom svenskt museiväsende

Överstelöjtnant Carin Ellström
För förtjänstfulla insatser som H.K.H. Kronprinsessans adjutant

Direktör Maria Khorsand För värdefulla insatser inom svenskt näringsliv

Överste Per H Nilsson
För förtjänstfulla insatser som H.M. Konungens adjutant

Överste Lena Persson Herlitz
För förtjänstfulla insatser som H.K.H. Kronprinsessans adjutant

Fil. Dr. Åke Sellström
För betydelsefulla insatser inom internationella FN-uppdrag

Örlogskapten Helena Sigurdsson
För förtjänstfulla insatser som H.K.H. Kronprinsessans adjutant

Överstelöjtnant Laura Swaan Wrede
För förtjänstfulla insatser som H.K.H. Kronprinsessans adjutant

Professor Peter Wallensteen
För framstående insatser inom freds- och konfliktforskningen

Professor Bengt Westermark
För värdefulla insatser inom och för cancerforskningen

Medaljen Litteris et Artibus

Skådespelare Pontus Gustafsson
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare

Professor Hilda Hellwig
För framståendekonstnärliga insatser som regissör

Professor Matti Hirvonen
För framstående konstnärliga insatser inom svenskt musikliv

Skådespelare Melinda Kinnaman
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare

Hovdansare Marie Lindqvist
För framstående konstnärliga insatser som dansare

Skådespelare, sångerska och regissör Marianne Mörck
För framstående konstnärliga insatser inom svensk scenkonst

8:e storleken i högblått band

Kammartjänare Tony Carlzon
För förtjänstfulla insatser vid Hovmarskalksämbetet

Marknadsföringssekreterare Ellinor Flingdal
För förtjänstfulla insatser vid Ståthållarämbetet

Sångtextförfattare Ingela Forsman
För betydelsefulla insatser som sångtextförfattare

Hovsekreterare Susanne Franchell
För förtjänstfulla insatser vid H.K.H. Kronprinsessans Hovstat

Skidåkare Anna Haag
För förtjänstfulla insatser som skidåkare

Fotograf Anders Hanser
För framstående insatser som fotograf

Kormästare Christina Hörnell
För värdefulla insatser som ledare för Kungl. Operans kör

Skidåkare Ida Ingemarsdotter
För förtjänstfulla insatser som skidåkare

Möbelkonservator Lassi Koivunen
För förtjänstfulla insatser vid Kungl. Husgerådskammaren

Skidåkare Lars Nelson
För förtjänstfulla insatser som skidåkare

Operasångare Sten Niclasson
För betydelsefulla insatser för svenskt musikliv

Skidåkare Emma Wikén
För förtjänstfulla insatser som skidåkare

Till toppen