Utdelning av stipendier ur Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö tillkom i samband med H.M. Konungens 50-årsdag.

Stiftelsens styrelse har under H.M. Konungens ordförandeskap vid sitt sammanträde den 19 mars beslutat dela ut följande stipendier.

Hans Majestät Konungen kommer att dela ut stipendierna vid en mottagning på Kungl. Slottet den 7 maj.

Stipendier och bidrag 2014

Fil dr Lutz Ahrens, Institutionen för vatten och miljö, SLU
”Påvisande av hälsofarliga kemiska ämnen i dricksvatten”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Jenny Ask, Institutionen för Ekologi, Miljö och Geovetenskap, Umeå universitet
”Hur kommer Bottniska viken att påverkas av havsförsurning?”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Adam Bahr, Biologiska institutionen, Lunds universitet
”Skogssvamparnas betydelse i kolets kretslopp”
Beslut: 85 000 kronor

Tekn dr Emma Björk, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Linköpings Universitet
”Att tillverka bränsle från koldioxid”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Anouschka Hof, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet
”Hotas tobisgrisslan av ett varmare klimat?”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Stina Jansson, Kemiska institutionen, Umeå universitet
”Omvandling av organiskt avfall till smarta material”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Dolly Kothawala, Limnologi, Institutionen för ekologi och genetik, EBC, Uppsala universitet
”Ny metod för bevakning av kvalitén hos dricksvatten”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Karin Lebret, Institutionen för Ekologi och Genetik/Limnologi, Uppsala universitet
”När sjöars ekosystem flippar”
Beslut: 85 000 kronor

Farm dr Johan Lundqvist, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU
”Nya metoder för att upptäcka miljöföroreningar”
Beslut: 85 000 kronor

Tekn dr Oskar Modin, Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola
”Miljövänlig produktion av kemikalier”
Beslut: 100 000 kronor

Agr dr Mikaela Patel, institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU
”Uthållig mjölkproduktion med grovfoder till idisslare”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Sara Peura, Institutionen för Ekologi och genetik, Uppsala Universitet
”Bidrar mikroorganismerna i våra sjöar till problemet med växthusgaser?”
Beslut: 85 000 kronor

Tekn dr Teodora Retegan, Industriell materialåtervinning, Institutionen för kemi och bioteknik, Chalmers tekniska högskola
”Återvinning och avgiftning av avfall från lysrör och lågenergilampor”
Beslut. 85 000 kronor

Fil dr Verena Siewers, Institutionen för kemi och bioteknik, Chalmers tekniska högskola
”Avancerad produktion av kemikalier med jästcellsfabriker”
Beslut: 85 000 kronor

Läs mer om H.M. Konungens 50-årsfond