Information om beslut av Pressens Opinionsnämnd

Den 15 oktober 2013 beslutade PON att Aftonbladet och Expressen "brutit mot god publicistisk sed".