Medaljförläningar 6 juni 2011

H.M. Konungen har beslutat om följande medaljförläningar. Medaljerna kommer att delas ut på Kungliga slottet, den 14 juni, klockan 15.00.

H.M. KONUNGENS MEDALJ

12:e storleken i serafimerordens band

Direktör Signhild Arnegård Hansen
För betydelsefulla insatser för svenskt näringsliv

fd. Justitieråd, professor Bertil Bengtsson
För mångåriga betydelsefulla insatser inom rättsvetenskap och rättsväsende

Ambassadör Örjan Berner
För framstående insatser inom utrikesförvaltningen

Direktör Anders Dahlvig
För framstående insatser för svenskt näringsliv

f. Statsråd Inger Davidson
För en framstående politikergärning

12:e storleken i högblått band

Landshövding Gunvor Engström
För framstående samhällsinsatser

Redaktör Christina Hamrin
För mångåriga och framstående insatser inom skilda samhälls- och kulturområden, särskilt vetenskaplig forskning inom medier och familjeföretagande

Direktör Ola Hildingsson
För betydelsefulla insatser för svenskt näringsliv

Företagare Dan Olofsson
För betydelsefulla insatser för svenskt näringsliv och filantropiska engagemang

Professor emeritus Joen Sachs
För mångåriga och betydelsefulla insatser på stadsplaneringens område

8:e storleken i serafimerordens band

Professor Brita Bergman
För betydelsefulla insatser inom teckenspråksforskning

Professor Lars Bergström
För betydelsefulla insatser för svensk forskning bl.a. som sekreterare i Vetenskapsakademiens Nobelkommitté för fysik

Journalist Kerstin Brunnberg
För framstående insatser inom media och journalistik

Musiker Monica Dominique
För framstående insatser inom svenskt musikliv

Musiker Carl-Axel Dominique
För framstående insatser inom svenskt musikliv

Direktör Patrik Engellau
För betydelsefulla insatser inom svenskt samhällsliv

Musiker Peter Eriksson
För betydelsefulla insatser inom svenskt musikliv

Prästen Per Harling
För värdefulla och mångsidiga insatser för kyrkan såväl i Sverige som utomlands

Professor Hans Jörnvall
För betydelsefulla insatser för svensk forskning bl.a. som sekreterare i Karolinska Institutets Nobelkommitté

Direktör Bertil Klarin
För betydelsefulla insatser för det svenska VM-rallyt

Regissör Björn Melander
För framstående konstnärliga insatser inom svensk teater

Hovintendent Hans Norlén
För förtjänstfulla insatser inom Hovmarskalksämbete

MEDALJEN LITTERIS ET ARTIBUS

Gitarristen Mats Bergström
För framstående konstnärliga insatser som musiker

Skådespelare Hans Klinga
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare

Körledare Ingemar Månsson
För framstående konstnärliga insatser inom körmusik

Koreograf Virpi Pahkinen
För framstående konstnärliga insatser som dansare och koreograf

Musiker Lena Willemark
För framstående konstnärliga insatser som sångerska och musiker

Skådespelare Rikard Wolff
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare

H.M. KONUNGENS MEDALJ

8:storleken i högblått band

Företagsledare Ingrid Aspegren
För mångåriga, engagerade insatser för Sverige och svenskar i utlandet

Fotografen Jens Assur
För betydelsefulla insatser för bildens och filmens uttryckssätt

Hovsekreterare Maria Fritz
För förtjänstfulla insatser inom Kungl. Husgerådskammaren

Kompositör Giovanni Impellizzeri
För betydelsefulla insatser för operakonsten i Södertälje

Regissör Kjell Sundvall
För framstående konstnärliga insatser inom svensk film