Kungen delade ut Vegamedaljen

Måndagen den 22 april delade Kungen ut Vegamedaljen medalj vid en ceremoni på Kungl. Slottet.

Kungen delade ut Vegamedaljen till professor Steven Seegel.

Kungen delade ut Vegamedaljen till professor Steven Seegel. Foto: Anders Wiklund/TT

Vegamedaljen instiftades 1880 av Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG) som Kungen är högste beskyddare för. Medaljen går enligt stadgarna till ”personer som på ett utmärkt sätt främjat den geografiska forskningen”.

Steven Seegel är professor i slaviska och Eurasienstudier vid University of Texas (UT). Hans forskning har främst varit inriktad på kartografi i och om Öst- och Centraleuropa, i synnerhet Ukraina, Polen, Litauen och Tyskland.

Forskningen har i hög grad bidragit till vår förståelse av hur kartografi som en disciplin och ”vetenskap” utvecklades i Europa på 1700-talet och 1800-talet.

Om Vegamedaljen

Vegamedaljen delas ut i anslutning till årsdagen av fartyget Vegas ankomst till Stockholm den 24 april 1880. Vega var det fartyg som användes av Adolf Erik Nordenskiöld på den så kallade Vegaexpeditionen 1878–1880. Expeditionens syfte var att segla genom Nordostpassagen vilket också lyckades. Oskar II var med och finansierade expeditionen.