Prins Daniel på Venedigbiennalen

Den 18 april var Prins Daniel på Venedigbiennalen för att inviga den nordiska paviljongen.

Kulturminister Parisa Liljestrand, Lap-See Lam, Prins Daniel och Moderna museets överintendent Gitte Ørskou efter invigningen.

Kulturminister Parisa Liljestrand, Lap-See Lam, Prins Daniel och Moderna museets överintendent Gitte Ørskou efter invigningen. Foto: Michael Miller/Moderna museet

Prins Daniel besökte under torsdagen Venedigbiennalen. På plats invigde Prinsen den nordiska paviljongen. I sitt tal sade Prinsen bland annat:

Looking at an artwork and freeing your imagination can take you on a thousand journeys without taking a single step.

H.K.H. Prins Daniel

Prins Daniel höll ett tal i samband med invigningen.

Prins Daniel höll ett tal i samband med invigningen. Foto: Michael Miller/Moderna museet

Under dagen besökte Prinsen därutöver flera andra länders paviljonger.

Moderna museet leder i år arbetet med 2024 års nordiska paviljong på konstbiennalen i Venedig.

Den svenska konstnären Lap-See Lam har skapat ett allkonstverk tillsammans med den finländska konstnären Kholod Hawsh och den norske tonsättaren Tze Yeung Ho.

Kulturministern, Prins Daniel och ambassadör Jan Björklund vid biennalen i Venedig.

Kulturministern, Prins Daniel och ambassadör Jan Björklund vid biennalen i Venedig. Foto: Michael Miller/Moderna museet

Om Venedigbiennalen

Venedigbiennalen 2024 (La Biennale di Venezia) pågår 20 april – 24 november 2024 och är den 60:e i ordningen. I år ansvarar Moderna Museet för den nordiska paviljongen på Venedigbiennalen.