Kronprinsessan i möte med SeaBOS

Den 17 och 19 april deltog Kronprinsessan vid SeaBOS arbetsmöte, som ägde rum på Sånga Säby på Färingsö utanför Stockholm.

Kronprinsessan tillsammans med professor Henrik Österblom och SeaBOS managing director Martin Exel vid ankomsten till mötet på Färingsö.

Kronprinsessan tillsammans med professor Henrik Österblom och SeaBOS managing director Martin Exel vid ankomsten till mötet på Färingsö. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Mötet, som ägde rum 17–19 april, samlade representanter från världens åtta största fisk- och skaldjursföretag, samt experter och forskare inom området.

Kronprinsessan höll tal under SeaBos arbetsmöte.

Kronprinsessan höll tal under SeaBos arbetsmöte. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kronprinsessan deltog under onsdagen och fredagen där frågor så som biodiversitet, antibiotikaanvändning och IUU-fiske (illegalt, orapporterat, oreglerat) diskuterades.

Kronprinsessan avslutade arbetsmötet med ett tal där hon bland annat sade:

In a world characterised by growing distrust, your work illustrates the importance of openness and a willingness to learn. It highlights the necessity of re-evaluation and sustained effort over time – a principle that you embody in SeaBOS [...]

As we continue this journey, you should all remember the efforts that have brought us this far. We must never take our progress for granted. Let us keep moving forward together – towards a more sustainable future.

H.K.H. Kronprinsessan

I samband med mötet fick deltagarna en guidad visning på Drottningholms slott.

I samband med mötet fick deltagarna en guidad visning på Drottningholms slott. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

SeaBOS

Initiativet SeaBOS, Seafood Business for Ocean Stewardship, arbetar på vetenskaplig grund för att transformera sjömatsindustrin att arbeta hållbart.

Vid arbetsmötet återrapporterade företagen kring sina åtaganden i sitt hållbarhetsarbete. Frågor så som IUU Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated), antibiotikanvändning, slaveri, klimatförändringar, biodiversitet, plastreduktion i haven, samt planering inför nästa Keystone Dialogue som äger rum i Frankrike i oktober 2024.

Kronprinsessan utanför Drottningholms slott tillsammans med deltagarna vid SeaBos arbetsmöte.

Kronprinsessan utanför Drottningholms slott tillsammans med deltagarna vid SeaBos arbetsmöte. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Om Keystone Dialogue

Den första Keystone Dialogue, Soneva Dialogue, ägde rum på Maldiverna, i november 2016. Vid mötet träffades några av världens största sjömatsföretag, forskare och experter. Dialogen ledde till ett gemensamt uttalande med tio punkter inom hållbarhet. Sedan dess har bolagen enats om tidsbundna och mätbara mål. SeaBOS består i dag av världens åtta största sjömatsbolag och ledande forskare och experter inom området.

Under Kronprinsessans besök i Japan i april 2017 hölls en uppföljning av Soneva Dialogue. Japanska fiskeföretag och fiskeexperter var inbjudna till en mer informell dialog, som hölls på den svenska ambassaden i Tokyo.

Keystone Dialogue 2 hölls i Stockholm 2017, Keystone Dialogue 3 hölls 2018 i Karuizawa, Japan, Keystone Dialogue 4 hölls 2019 i Phuket, Thailand, Virtual Keystone Dialogues 5 och 6 ägde rum 2020 och 2021, Keystone Dialogue 7 ägde rum 2023 i Busan, Sydkorea.

FN:s globala hållbarhetsmål

Kronprinsessans engagemang i miljö- och klimatfrågor ledde till att Kronprinsessan 2016–2019 verkade som en av 17 ambassadörer, utsedda av Förenta Nationernas dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon, för arbetet med de globala målen för hållbar utveckling.

Kronprinsessan är numera ambassadör emerita för de globala målen och fortsätter i den rollen att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsida samt hos Förenta Nationerna.