Kungen delade ut Bernadottestipendier

Den 10 april närvarade Kungen vid presentationen av årets stipendiater inom Bernadotte­programmet.

Kungen gratulerar Konstakademiens stipendiater Elina Birkehag och Amin Zouiten.

Kungen gratulerar Konstakademiens stipendiater Elina Birkehag och Amin Zouiten. Foto: Björn Strömfeldt/Konstakademien

Med anledning av Kungens 70-årsdag 2016 instiftade fem av de kungliga akademierna det så kallade Bernadotteprogrammet. Syftet med programmet är att erbjuda fortbildning med hjälp av stipendier till forskare och yngre konstnärliga utövare.

Musikaliska akademins stipendiater Kristine West, Vanja Hamidi Isaksson och Daniel Fjellström fick ta emot diplom ur Kungens hand.

Musikaliska akademins stipendiater Kristine West, Vanja Hamidi Isaksson och Daniel Fjellström fick ta emot diplom ur Kungens hand. Foto: Björn Strömfeldt/Konstakademien

Kungen delade ut stipendierna vid en ceremoni i Bernadottebiblioteket på Kungl. Slottet

Stipendiater utsedda av Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien):

 • Amin Zouiten
 • Elina Birkehag

Stipendiater utsedda av Kungl. Vitterhets Historie- och Antikvitets Akademien (Vitterhetsakademien):

 • Mats Dahllöv
 • Alexander Isacsson
 • Andrine Nilsen

Stipendiater utsedd av Kungl. Musikaliska akademien:

 • Kristine West
 • Daniel Fjellström och Vanja Hamidi Isaksson

Stipendiater utsedda av Svenska Akademien:

 • Jonas Gren
 • Linus Ljungström

Stipendiater utsedda av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur:

 • Lisa Castro
 • Alberto Robles Delgado

Årets utvalda mottagare för Bernadottepriset:

 • Professor emeritus Gunnar Bjursell

Gunnar Bjursell tilldelas priset för sin forskning kring kulturellt engagemang och dess effekter på hjärnan, välbefinnande och hälsa, initiativet till den kulturella hjärnan och Centrum för kultur, kognition och hälsa samt hans folkbildningsinsatser i dessa frågor.

Kungen tillsammans med Gunnar Bjursell, mottagare av Bernadottepriset.

Kungen tillsammans med Gunnar Bjursell, mottagare av Bernadottepriset. Foto: Samuel Stéen/TT

Under ceremonin framfördes musikinslag av Trio Västanvinden.

Bernadotteprogrammet

Bernadotteprogrammet har som syfte att erbjuda en fortbildnings­form (på postdoktoral nivå, efter avslutad konstnärlig högskole­utbildning eller motsvarande) för yngre excellenser på väg att etablera sig som framstående utövare inom sina respektive områden.

En grundtanke är att varje projekt i någon form skall involvera minst två olika akademiers kompetensområden – exempelvis i möten mellan konstarter och kunskaps­former – och därigenom kunna få del av akademiernas olika kapaciteter.