Kungen gav audiens för folketingets talman

Den 9 april gav Kungen audiens för danska folketingets talman Søren Gade på Kungl. Slottet. Talmannen är i Sverige på ett officiellt besök på inbjudan av riksdagens talman Andreas Norlén.

Kungen tar emot talman Søren Gade i audiens på Kungl. Slottet.

Kungen tar emot talman Søren Gade i audiens på Kungl. Slottet. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Under besöket i Sverige hålls möten mellan Sveriges och Danmarks talmän, där bland annat den parlamentariska beslutsprocessen och riksdags­ledamöternas villkor diskuteras. På programmet står även ett möte med utrikesministern.